Loading...

Yönetmelikler ve Yönergeler


Yönetmelikler
KGTÜ Ana Yönetmelik Eki indir
KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eki indir
KGTÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Eki indir
KGTÜ İhale Yönetmeliği Eki indir
KGTÜ Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TAGSEM) Yönetmeliği Eki indir
KGTÜ Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi (HUYAM) Yönetmeliği Eki indir
KGTÜ İleri Tarım Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TUAM) Yönetmeliği Eki indir
KGTÜ Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÖKMER) Yönetmeliği Eki indir
Kooperatifçilik ve Tarımsal İşbirlikleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (Kotib) Yönetmeliği Eki indir
Yönergeler
KGTÜ Fikri Mülkiyet, Araştırma ve Danışmanlık Yönergesi Eki indir
KGTÜ Çift Anadal Yönergesi Eki indir
KGTÜ İdari Birimlerin Görevleri Çalışma Esasları Yönergesi Eki indir
KGTÜ Kütüphane Yönergesi Eki indir
KGTÜ Öğretim Üyesi ve Personel Teşvik Yönergesi Eki indir
KGTÜ Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesi Eki indir
KGTÜ Yan Dal Yönergesi Eki indir
KGTÜ Yatay Geçiş Yönergesi Eki indir
KGTÜ ERASMUS Yönergesi Eki indir
KGTÜ Yazışma ve İmza Yetkileri Yönergesi Eki indir
KGTÜ Öğrenci Toplulukları Yönergesi Eki indir
KGTÜ Burs İndirim ve Sosyal Yardım Teşvik Yönergesi Eki indir
KGTÜ Sürekli Eğitim ve Uygulama Araştırma Merkezi(TAGSEM) Yönergesi Eki indir
KGTÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Eki indir
KGTÜ Yurtdışından Lisans programlarına Ögrenci Kabulu Yönergesi Eki indir
KGTÜ Yurtdışından Lisansüstü Programlara Öğrenci Kabul Yönergesi Eki indir
KGTÜ Lisans Programları Staj Yönergesi Eki indir
KGTÜ Kalite Güvencesi Yönergesi Eki indir
KGTÜ Bilgisayar Ağı ve İnternet Kullanımı Yönergesi Eki indir
KGTÜ Diploma ve Diğer İlgili Belgelerin Düzenlenmesine İlişkin Yönergesi Eki indir
KGTÜ Fikir ve Proje Yönetimi Uygulama Usul ve Esasları Eki indir
KGTÜ Kariyer Merkezi Yonergesi Eki indir
KGTÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönegesi Eki indir
KGTÜ Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönergesi Eki indir
KGTÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Destekleme Usul ve Esasları (BAPDES) Eki indir
KGTÜ Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Usul ve Esasları (BEKDES) Eki indir
KGTÜ Ortak Programdan Diploma Programına Geçiş Usul ve Esasları Eki indir
KGTÜ Ders Yükü ve Ek Ders Ücretleri Usul ve Esasları Eki indir
KGTÜ Uzaktan Eğitim İlke ve Esasları Eki indir