Üniversite Senatosu

Prof. Dr. Cumhur ÇÖKMÜŞ Rektör
Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Münevver SÖKMEN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Dekan
Prof. Dr. Süleyman DEĞİRMEN Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Dekan
Prof. Dr. H. Özkan SİVRİTEPE Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dekan
Prof. Dr. Sencer BUZRUL Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür
Prof. Dr. Atalay SÖKMEN TDB Fakültesi Temsilci, Üye
Prof. Dr. Zümrüt Begüm ÖGEL MM Fakültesi Temsilci, Üye
Doçent Dr. Haluk GEDİKOĞLU SBB Fakültesi Temsilci, Üye