Üniversite Senatosu

Adı Soyadı

Birimi / Unvanı

Prof. Dr. Erol TURAN

Rektör

Prof. Dr. Kıvanç BİLECEN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Ali KILIÇ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Dekan V.

Prof. Dr. Kıvanç BİLECEN

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dekan V.

Prof. Dr. Baki Rıza BALCI

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Dekan V.

Dr. Öğretim Üyesi Yeliz SAYGIN

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü

Doç. Dr. Hale İnci ÖZTÜRK MM Fakültesi Temsilci, Üye

Doç. Dr. Ezgi AYTAÇ

TDB Fakültesi Temsilci, Üye

Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU

SBB Fakültesi Temsilci, Üye