Üniversite Senatosu

Prof.Dr. Behiç COŞKUN Rektör V.
Prof. Dr. H. Özkan SİVRİTEPE Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Münevver SÖKMEN Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Dekan
Prof. Dr. Süleyman DEĞİRMEN Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Dekan
Prof. Dr. H. Özkan SİVRİTEPE Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dekan
Prof. Dr. Sencer BUZRUL Fen Bilimleri Enstitüsü, Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Levent AKSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müdür
Doç. Dr. Ali KILIÇ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Üye
Doç. Dr. Kıvanç BİLECEN Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Üye
Doç. Dr. Haluk GEDİKOĞLU Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Üye