Özel Kalem

Betül GÖK

Rektörlük Özel Kalem
Yazı İşleri Müdür V.

betul.gok@gidatarim.edu.tr

03322235454