Rektörün Mesajı

 

Sevgili Öğrenciler
Değerli Veliler

İlk öğrencilerini 2016-2017 yılında alan ve henüz üçüncü mezunlarını vermekte olan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ülkemizin gıda ve tarım alanında kurulan tek ihtisas üniversitesidir. İklim, pandemi  ve savaş krizleri sonrasında en stratejik ürünün gıda olduğunda tüm taraflar mutabıktır. Açlık ve yetersiz beslenme insanlığın karşılaşmak istemediği sorunların başında gelmektedir. Dolaysıyla geleceğin meslekleri arasında  gıda ve tarım ile ilgili branşlar her zaman ilgi görecektir. 

Üniversitemizin çoğu bölümleri İngilizce eğitim vermektedir. Globalleşen dünyada yabancı dil ve İngilizcenin önemini belirtmeye bile gerek bulunmamaktadır. Üniversitemizin hazırlık sınıflarında öğrencilerimize sanal gerçeklik alt yapılarından da yararlanarak çok kaliteli bir eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz, hazırlık sınıflarından sonra rahatlıkla bilimsel konuları takip edebilir konuma gelebilmekte, yazma ve konuşma becerilerini en üst noktaya çıkarabilmektedirler.

Üniversitemizde uygulamalı eğitime ağırlık verilmektedir. Konya Şeker A.Ş.’nin geniş imkanlarını da kullanarak sadece teorik değil aynı zamanda gerçek üretim alanlarında geniş uygulamalı eğitim imkanları sunulmaktadır. Bölüm laboratuvarları ve KİTARGEM adı verilen son derece donanımlı laboratuvarlarda öğrencilere araştırma yapma imkanı sunulmaktadır. Bu iki büyük avantajla yani hem yabancı dil hem de uygulamalı eğitim tecrübesi ile mezun olan öğrencilerimizin istihdam sorununun olmayacağını düşünmekteyiz.  

Eğitim ve öğretimin kalitesini artırabilmek için sürekli bir çaba içerisindeyiz. Amacımız sizleri en iyi şekilde hayata hazırlayabilmek. Bu amaçla bir yandan laboratuvar imkanlarını ve uygulama alanlarını artırmaya çalışırken diğer yandan da dünyada öne çıkan bazı üniversitelerle de iş birliği imkanlarını çoğaltmaya çalışmaktayız.

Üniversitemiz aynı zamanda bir araştırma üniversitesidir. Araştırma, üniversitemizin en öncelikli konuları arasındadır. Gıda ve tarım başta olmak üzere değişik konularda çok sayıda araştırma projesi yürütmektedir. Araştırmalar kısa zamanda ticarileşecek ve ürüne dönüşebilecek konulardan seçilmektedir. Nitekim araştırma alt yapısı tamamen üniversitemizde gerçekleştirilen pastil tarzında bir gıda katkısı ticarileştirilmiştir.  Hali hazırda ticarileşme süreçlerini bekleyen çok sayıda ürün bulunmaktadır. Bu nedenle üniversitemiz “Bilgiyi Ürüne Dönüştüren Üniversite” olarak nitelendirmekteyiz. 

Yeşil Kampus planına uygun olarak düzenlenen geniş yeşil alanlar içinde yaklaşık 30.000 m2 alana sahip çağdaş normlara uygun ve oldukça donanımlı yeni eğitim ve araştırma binamız ile açık ve kapalı spor alanlarımız başta olmak üzere öğrencilerimizin ihtiyaç duyacakları kütüphane ve sosyal tesislerimiz öğrencilerimizin hizmetindedir.

Sayın Velimiz, hayattaki en kıymetli varlığınızı bize emanet ediyorsunuz. Bunun bilincinde olarak çocuklarımızı dünya çapında rekabet edebilecek, meraklı, sorgulayan, araştıran, sorun değil çözüm üreten topluma faydalı bireyler olarak yetiştirmek en büyük arzumuz. Çocuklarımızı alacakları eğitim sonrasında iş dünyasında aranan, sentez yeteneğine sahip, sorumluluk sahibi birer uzman olarak mezun edebilmek bizler için en büyük mutluluk olacaktır.

Sevgili öğrenciler, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi olarak; güncel bilgi ve teknolojilerle donanmış, uluslararası düşünebilmenin yanı sıra ulusalı gözeten, özgüveni yüksek girişimci bireyler yetiştirmek temel hedefimizdir. Sizleri de Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ailesinin bir parçası olarak aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.


Saygı ve Sevgilerimle. 01.07.2022
Prof.Dr. Behiç COŞKUN
Rektör V.