Öğrenci El Kitabı

2021/2022 Eğitim-Öğretim Yılı

Sevgili Öğrenciler,

Aşağıda, “KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde” yer alan ve sıklıkla karşılaşılan önemli hususlar özetlenerek bilgilerinize sunulmuştur. Öğrenim sürecinizde bazı mağduriyetler yaşamamanız için bu El Kitabında ve Üniversitemiz web sayfası “Mevzuat” sekmesinde yer alan esas yönetmeliği dikkatlice okumanız önerilmektedir.

KAYIT DONDURMA / İzinli Sayılma
 • Öğrenciler sağlık, maddi, ailevi, kişisel sorunlar, askerlik, beklenmedik zorunlu olaylar, yurtdışında eğitim gibi nedenlerle izin talebinde bulunabilecektir. İzin talebine ilişkin yönetim kurulu kararının uygulamaya konulabilmesi için derslerin başlamasından itibaren en geç onuncu haftanın son iş gününe kadar başvuruda bulunabilirsiniz. Bunun dışındaki talepler kabul edilmeyecektir.
 • Sağlık Bakanlığına bağlı ve anlaşmalı sağlık kuruluşlarından rapor almanız durumunda bu raporun bir ayı geçen heyet raporu olması gerekmektedir. Raporunuzu bir dilekçe ile Rektörlük Evrak Kayıt birimine teslim etmelisiniz.
 • Sağlık raporların değerlendirilmesi, kayıtlı olduğunuz fakültenin/enstitünün ilgili yönetim kurulu kararına bağlıdır. Bu karar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na bildirildiğinde sonucu tarafınıza bildirilecektir.
 • Bir defada en fazla iki dönem kayıt dondurabilirsiniz.
ÜNİVERSİTE VEYA BAŞKA BİR KURUM ADINA (KISA SÜRELİ OLARAK) GÖREVLENDİRMELERİN VE SAĞLIK RAPORLARININ DEVAMSIZLIĞA ETKİSİ
 • Görevlendirildiğiniz belgenin bir örneği ve dilekçeniz ile Rektörlük Evrak Kayıt birimine teslim etmeniz gerekmektedir,
 • Teslim ettiğiniz belgeler kayıtlı olduğunuz fakülte/enstitü yönetim kurulu tarafından karara bağlanır,
 • Karara bağlandıktan sonra izinli olduğunuz dönemde hangi dersleri alıyorsanız ilgili fakülte/enstitü dersi veren öğretim elemanına görevli olduğunuz sürenin devamsızlıktan sayılmamasını bildirir ve öğretim elemanı Öğrenci Bilgi Sisteminde (OBS) devamsızlıkları muaf tutar.
 • Sağlık raporları devamsızlıklarda geçerli değildir. Öğrenci raporlu olduğu sürelerde devamsız sayılır KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 32-(13) e).

Hazırlık Sınıfı öğrencilerine önemli not:
Devam Durumu (KGTÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi, Madde 10):

(1) İngilizce Hazırlık Sınıfında derslerin %85’ine (1034 saat) devam etmek zorunludur (Değişik-07/08/2018). Öğrenciler, %15 (182 saat) devamsızlık hakkına sahiptir. Mazeretli/Mazeretsiz olarak devam şartını yerine getirmeyen öğrenciler bulundukları sınıfta başarısız sayılır (Değişik-17/07/2017).
Sağlık raporları devamsızlıklardan düşülmez.


(2) (Değişik-07/08/2018) İngilizce Hazırlık Sınıfında devamsızlıktan kalan öğrenciler, akademik yılsonundaki final sınavına giremez. Ancak akademik takvimde belirtilen tarihlerde yapılacak olan İngilizce Dil Yeterlik Sınavına girebilir.

 

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARI
 • Kimlik kartlarınız kayıttan hemen sonra elden teslim edilir,
 • Kimlik kartlarınız kayıtlı olduğunuz sürece geçerli olup, ayrıca “güvenlik korumalı”, “akıllı kart” ve “el kart” özelliklerini taşır. Üniversite içinde bazı mekânlara girişte kimlik olarak da kullanılır.
 • Öğrenci Kimlik kartınızı kaybettiğinizde Evrak Kayıt birimine bir dilekçe ile yeni kimlik talep etmeniz gerekmektedir,
 • Dilekçeniz Öğrenci İşlerine havale edildiğinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeni bir kimlik kartı hazırlanıp tutanak ile tarafınıza elden teslim edilecektir.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ (Şifre işlemleri)

• Kaydınız yapıldıktan sonra, obs.gidatarim.edu.tr adresinden giriş yapıldığında kullanıcı adı, size kayıt sırasında verilen öğrenci numaranız; şifreniz ise T.C. Kimlik Numarasının ilk 6 hanesidir.
• Şifrenin unutulması veya bilinmemesi durumunda Üniversitemiz web sayfası üzerinden öğrenci bilgi sayfasında “Şifremi Unuttum” butonu üzerinden kimlik bilgileri doldurularak şifre alabilirsiniz,
• Aldığınız şifreyi sisteme giriş yaptıktan sonra şifre değiştirme işlemi yapıp bilgilerinizi güncellemeniz gerekmektedir,
• Şifrenizi sıfırlayabilmeniz için size gidatarim.edu.tr uzantılı mail adresinize bir bağlantı gönderilecektir. Kurumsal öğrenci mailinizdeki bu bağlantıyı takip ederek şifrenizi tekrar oluşturabilirsiniz.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ (Ders Kayıt İşlemleri)

• Ders kayıt işlemleri için ders kaydınızı yaptıktan sonra seçtiğiniz derslerin danışman onayına açılması için ders kayıt kesinleştirme işlemlerini gerçekleştirmeniz gerekmektedir.
• Ders kayıt kesinleştirme işlemini tamamladıktan sonra danışmanlarınız tarafından onaylanacaktır.
• Danışman onayından sonra ders kayıt işleminiz tamamlanmış olacaktır. Danışman onayından sonra ders kayıtlarınızı kontrol etmeniz yararınıza olacaktır.
• Eğitiminizin başlaması ile birlikte ders kayıtlarınızı, notlarınızı OBS üzerinden takip edebilirsiniz. Ders kayıt işlemleri için Üniversitemiz web sayfasında bulunan OBS linkini tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

 

ÖĞRENCİ İŞLERİ BİLGİ SİSTEMİ (Ders Ekle-Bırak İşlemleri)

• Yarıyıl kaydınızı tamamladıktan sonra, akademik takvimde belirtilen tarihlerde ders ekleme, bırakma ve grup değişikliği yapılabilir.
• Ders ekle-bırak işlemleri için OBS’ye giriş yapmanız gerekecektir.
• Yapılan değişikliklerin geçerli olması danışman onayına bağlıdır. Yani ders ekle/bırak, kesinleştirme işlemini tamamladıktan sonra danışmanlarınız tarafından onaylanacaktır.
• Danışman onayından sonra ders ekle-bırak işleminiz tamamlanmış olacaktır.

 

DERSTEN ÇEKİLME

• Müfredatın ilk iki yarıyılındaki dersler hariç, ders ekleme ve bırakma süresi bittikten sonra, dönem başından itibaren ilk yedi hafta içinde dersten çekilebilirsiniz,
• Dersten çekilmek için hangi dersten çekilmek istediğinizi ve mazeretinizi belirtir bir dilekçe ile Rektörlük Evrak Kayıt birimine başvuru yapmanız gerekmektedir,
• Dersten çekilme için akademik danışmanının önerisi, bölüm başkanlığının ve ilgili yönetim kurulunun onayı gerekir,
• İlgili birimin yönetim kurulu kararı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir ve dersten çekilme işlemi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nca tamamlanır,
• Dersten çekilmeye ilişkin koşullar ilgili yönetmelikte belirtilmiştir (KGTÜ Eğitim-Öğretim Lisans Yönetmeliği, Madde 30).

 

DERS YÜKÜ

• Ders yükü, bir öğrencinin devam ettiği programın müfredatının herhangi bir döneminde alacağı derslerin AKTS toplamıdır.
• Her yarıyılda alacağınız normal ders yükü en az 30, en fazla 40 AKTS kredisidir. Ancak durumunuza ve lisans programı gereklerine göre istediğiniz takdirde danışmanlarınızın onayı ile bu ders yüklerinin altında ders alabilirsiniz.
• Bir yarıyıldaki ders yükünüz normal ders yükü ile sınırlıdır. Normal ders yükü: Genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde olan öğrencilerin yarıyıl ders yükü, ders programında çakışma olmaması koşuluyla ve akademik danışmanının onayıyla, 40 AKTS’yi aşmama koşuluyla en fazla 10 AKTS kredisi artırılabilir.
• Kayıt olduğunuz ilk yarıyılda müfredatta belirtilen ders yüklerini değiştiremezsiniz.
• Öğrencilerin bir yarıyıldaki asgari ders yükü 30 AKTS kredilik derstir. Gerekçeli durumlarda bu yük, akademik danışmanın ve ilgili bölüm başkanlığının onayı ile azaltılabilir.
• Çift ana dal ve yan dal programları kapsamında alınan derslerin AKTS kredileri yarıyıl ders yüküne dâhil değildir.
• Başarısız olduğunuz ve almadığınız alt sınıf derslerine öncelikle kayıt yaptırmak zorundasınız. Bulunduğunuz yarıyıl programlarından açılan ders ya da dersler AKTS kredi sınırı içerisinde kalmak kaydıyla alınabilir.
• Md:26/(8)(Değişik:RG26/07/2021-31549)Öğrenci, danışmanın olumlu görüşü ile ön şartlı dersler dışında, alt sınıflardaki tüm derslerden başarılı olması ve genel not ortalamasının (AGNO) en az 3,00 olması şartı ile bulunduğu yarıyıl/yıl programında bulunan derslerin toplam kredisinin %20’ sine kadar bir üst yarıyıl/yıldan ders alabilir.
• Son sınıf öğrencilerine asgari ders yükü ve kredi sınırlanması uygulanmaz.
• Md:32/(15)(Değişik: RG 26/07/2021-31549) Tek ders sınavı: Mezuniyetleri için tek dersi kalan öğrenciler veya mezuniyetleri için tek dersi ve stajı kalan öğrenciler dilekçe ile başvurmaları halinde bütünleme sınavını takip eden bir ay içinde açılacak tek ders sınavına girerler. Tek ders sınavına dersi hiç almamış olan veya devamsızlıktan kalan öğrenciler giremez. Bu sınavlarda alınan not, ara sınav şartı aranmadan en az CC ise öğrenci başarılı sayılır.

 

DANIŞMANLIK

• Danışman, her öğrenci için öğretim elemanları arasından öğrenci mezun oluncaya kadar öğrencileri aydınlatıp yol göstermek için görevlendirilir.
• Öğrenci Danışmalarının görevleri:

o Eğitim-öğretim konuları başta olmak üzere, öğrencilerin karşılaşacakları sorunların çözümünde yardımcı olur,
o Ders kayıtları sırasında ders seçiminde öğrencilere yardımcı olur,
o Öğrencileri mesleki açıdan yönlendirir,
o Rehberlik eder,
o Öğrencilerin derslerdeki ve sınıflardaki başarı durumlarını izler,
o Öğrencilerin derslere devamlılığını izler,
o Başarısızlık durumunda öğrencilerin başarısızlık nedenlerini araştırır,
o Öğrencilerin ders ekleme/bırakma, dersten çekilme işlemlerini takip eder ve nedenlerini araştırır.

ORTAK PROGRAMDAN DİPLOMA PROGRAMINA GEÇİŞ

• Bölüm seçebilmek için ortak programı üçüncü dönemin sonunda başarı ile tamamlamak gerekir. İlk üç yarıyılda yer alan derslerin tümünden başarılı veya koşullu geçmiş olunması, 90 AKTS kredisinin tamamlanmış olması ve genel not ortalamasının en az 2.00 olması koşullarını sağlayan öğrenciler ortak programda yer alan istediği diploma programına geçme hakkı kazanırlar.

• Diploma programına geçebilmek için, akademik takvimde belirtilen tarihlerde üniversitemiz web sayfasında yer alan ilgili formun doldurarak ilgili dekanlığa başvuru yapılması gerekmektedir.
• Ortak programda en az üç yarıyıl öğrenim gören ancak, 90 AKTS kredilik ders yükünde başarılı olamamış (başarısız en az bir dersi bulunan), 2,00/4,00 genel not ortalamasına (AGNO) sahip öğrenciler “KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde geçmeyi düşündükleri ortak programlarında yer alan diploma programından ders alacaklardır. Bu durumdaki öğrenciler ortak programdan diploma programına geçiş için belirtilmiş koşulların sağlandığı dönemin sonunda ortak programdan diploma programına geçiş için başvuru yapabileceklerdir.

 

DERSLERE DEVAM VE SINAVLAR

• Öğrenciler kayıtlı oldukları her türlü ders, uygulama, laboratuvar çalışmaları ve bunların gerektirdiği veya ilgili öğretim elemanının gerekli gördüğü sınav ve diğer akademik çalışmaların tümüne katılmakla yükümlüdür,
• Devam durumları dersin öğretim elemanı tarafından değerlendirilir. Her derste sorumlu olunan ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, yarıyıl sonu sınavına kabulün gerekleri ile her türlü sınav, ödev ve çalışmanın yarıyıl sonu başarı notuna katkısı yarıyıl başında öğretim elemanı tarafından belirlenir ve derse kayıtlı öğrencilere açıklanır.
• Bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmek için devam yükümlülüğünün sağlanmış olması zorunludur. Teorik derslere en az %70, uygulamalı derslere en az %80 oranında devam zorunluluğu bulunmaktadır. Öğrencilere tanınmış bulunan en fazla %30 ve en fazla %20 oranlarındaki devamsızlık payı zorunlu durumlar (ehliyet, sınav, sağlık, kişisel zorunlu işler vb.) içindir. Zorunlu durumlar dışında derslere düzenli devam edilmesi beklenmektedir.
• Devam zorunluluğunun yerine getirilmemesi durumunda yarıyıl sonu sınavlarına girme hakkı olmayacaktır.

 

NOTLARIN VERİLMESİ, AÇIKLANMASI VE MADDİ HATA DÜZELTMELERİ

• Ders notları öğretim elemanları tarafından, akademik takvimde belirtilen tarihlerde OBS’ye giriş yapılarak kesinleşir.
• Notlarla ilgili maddi hatanın düzeltilmesi, dersi veren öğretim elemanının başvurusu ile son veriliş tarihinden itibaren bir hafta içinde bölüm başkanlığının ve ilgili birimin onayı ile, bu süreyi aşan durumlarda ise dersin verildiği bölümün/birimin önerisi üzerine ve o birimin ilgili yönetim kurulu kararı ile yapılabilir.

 

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

• İlan edilen sınav sonuçlarına, maddi hata iddiasıyla itiraz edilebilir.
• İtiraz başvurusu ilan tarihini izleyen beş gün içerisinde Rektörlük Evrak Kayıt birimine (ilgili dekanlığa hitaben) yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
• Dekanlık itirazı, bölüm/anabilim dalı başkanına ve/veya ilgili ders koordinatörlüğüne incelenmek üzere gönderir,
• Sonuç beş gün içinde dekanlığa bildirilir. Başvuru ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanır ve sonuç yazılı olarak öğrenciye tebliğ edilir.

 

DEĞERLENDİRME VE NOTLAR

• Değerlendirme, ara sınavı notunun %40’nın, dönem sonu sınav notunun %60’ı alınarak hesaplanır.
• Değerlendirmelerde kullanılan harf notları, katsayıları, puan aralıkları ve başarı durumları aşağıda verilmiştir:
Harf Notu Katsayı Puan Başarı Durumu

Harf Notu Katsayı Puan Başarı Durumu
AA 4,00 90-100 Geçer
BA 3,50 85-89 Geçer
BB 3,00 80-84 Geçer
CB 2,50 75-79 Geçer
CC 2,00 70-74 Geçer
DC 1,50 65-69 Koşullu Geçer
DD 1,00 60-64 Koşullu Geçer
FD 0,50 50-59 Başarısız
FF 0,00 0-49 Başarısız
NA 0,00 0 Başarısız

Ortalamalara katılmayan notlar aşağıda belirtilmiştir:
• S Notu (Satisfactory - yeterli), harf notu verilmeyen derslerde başarılı olan öğrencilere verilir.
• U Notu (Unsatisfactory - yetersiz), harf notu verilmeyen derslerde başarısız olan öğrencilere verilir.
• EX Notu (Exempt - muaf), İngilizce Hazırlık Sınıfınca uygulanan İngilizce yeterlilik sınavı sonucunda başarılı görülerek muaf tutulan öğrencilere verilir.
• Bir dersten AA, BA, BB, CB, CC notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.
• DC, DD notlarından birini alan öğrencinin bu derslerden başarılı sayılabilmesi için ilgili yarıyıl ortalamasının en az 2,00/4,00 olması gerekir. Aksi takdirde bu dersler tekrar edilir (KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 34-(8).

 

BÜTÜNLEME SINAVLARI

KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 32-(12). (RG 01.10.2018-30552) Bütünleme sınavı, öğrencinin yarıyıl sonu sınavları sonunda (FF) veya (FD) aldığı derslerden gireceği sınavlardır. Bu hak, bir sonraki yarıyıla devredilemez. Bütünleme sınavına girebilmek için sınavların yapılacağı yarıyılda, öğrencinin ilgili derslere kayıt yaptırmış olması ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olması gerekir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Yaz öğretimi sonunda bütünleme sınavı yapılmaz. Yarıyıl not ortalaması 2,00’ın altında olup, koşullu geçer nota sahip öğrencilerin koşullu geçtikleri dersler başarısız kabul edilir. Koşullu geçtikleri derslerin bütünleme sınavına girip girmediklerine bakılmaksızın bütünleme sınavı sonunda yarıyıl not ortalaması 2,00’nin altında olması durumunda koşullu geçtikleri dersleri de tekrar etmek zorundadırlar. Başarısız dersleri olan öğrenciler aynı zamanda koşullu geçtikleri (DC, DD) derslerin de isterlerse bütünleme sınavına girebilirler.
(RG 03.07.2019-30820) Not ortalaması 2,00’ın üstünde olup başarısız dersi olmayan öğrenciler de koşullu geçtikleri derslerden bütünleme sınavına girebilir. Son alınan not geçerli olur.
KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 32-(14). (RG 01.10.2018-30552) Yarıyıl sonu sınavının ve bütünleme sınavının mazeret sınavı yapılmaz. Bu sınavlara katılmayan öğrenciler haklarını kullanmış sayılırlar.

 

DERSTE BAŞARI VE DERS TEKRARI

• Bir dersten başarılı sayılmak için o dersten geçer not alınmış olması gerekir. AA, BA, BB, CB, CC ve S geçer notlardır.
• DC ve DD koşullu geçer notlardır. İntibak ve ders saydırma işlemlerinde bu derslerin tekrarlanması gerekebilir. Dönem not ortalaması 2,00/4,00’ın altında olması durumunda koşullu geçilmiş (DC ve DD) dersler başarısız sayılır. Bu derslerin verildiği ilk dönemde tekrar alınması zorunludur.
• FF, FD, NA, U başarısız notlardır.
• FF, FD, NA, U, W harf notu alınan dersler tekrarlanması gereken derslerdir. Tekrarlanacak seçmeli derslerin yerine müfredat çerçevesinde başka seçmeli dersler alınabilir. Bu notları alan öğrencilerin ders tekrarında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:
a. Programın zorunlu derslerinin, Senato kararı ile aksi belirlenmedikçe, mezuniyete kadar tekrar edilerek başarılması gerekir. Öğrenciler, seçmeli ya da sonradan programdan çıkartılan derslerin yerine Fakülte kurullarınca belirlenen ve Senatoca onaylanan dersleri alabilirler.
b. Tekrarlanan derslerde, daha önce alınmış olan dersin toplam puanı, genel not ortalaması hesaplarından düşürülür ve en son dersin toplam puanı, genel not ortalaması hesaplamalarına katılır; ancak öğrencinin kayıt yaptırdığı tüm dersler not çizelgesinde gösterilir.
c. Sınamalı durumda olan öğrenciler hariç olmak üzere DD ve üzeri not alınan dersler, not yükseltmek için dersin alındığı yarıyılı izleyen üç yarıyıl içinde tekrarlanabilir.
d. Tekrarlanan derste önceki not ne olursa olsun, alınan son not geçerlidir.

 

SINAMALI ÖĞRENCİLER

• Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2,00/4,00'ün altında olan öğrenciler Sınamalı Öğrenci olarak tanımlanır.
• Sınamalı öğrenciler daha önce almadıkları veya W notu aldıkları dersleri alamazlar. Bu öğrenciler, öncelikle başarısız not (FF, FD, NA, U) aldıkları dersler olmak üzere daha önce almış oldukları dersleri tekrarlarlar.
• Sınamalı öğrencilerin başarılı sayılabilmesi için bir sonraki yarıyılda genel not ortalamasının en az 2,00/4,00 olması gerekir.

 

BURSLAR

Üstün Başarı Bursu
• Öğrencilerin bursları kesintisiz alabilmeleri için derslere kayıtlı olması, kayıt olduğu her bir dersin devam koşulunu yerine getirmesi ve ilk iki yarıyıl hariç yılsonu not ortalamasının dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşmemesi şarttır. Yılsonu not ortalaması dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşen öğrencilerin bursu, yılsonu ortalaması ikinin üzerine çıkana kadar kesilir. Yılsonu not ortalaması dört üzerinden ikinin üzerine çıktığı dönemi izleyen dönemin başında öğrenci tekrar burs almaya hak kazanır.

YKS Yerleştirme Bursu
• YKS yerleştirme bursu alan öğrencilerin (Burslu, %75 İndirimli, %50 İndirimli, %25 İndirimli) bu burslardan yararlanma süresi, İngilizce Hazırlık Sınıfı’nda azami 2 yıl, Lisans programlarında azami 6 yıl olup, öğrenci Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ndeki öğrenimine ve derslere devam ettiği sürece yararlanır. İndirimli olarak yerleşen öğrencilerin indirim oranları öğrenim gördükleri sürece tam bursa çevrilmez.

Yurt Bursu
• Yurt bursu öğrencinin yılsonundaki genel not ortalaması dört üzerinden ikinin (2,00/4,00) altına düşmediği uyarı dışında disiplin cezası almadığı müddetçe İngilizce Hazırlık Sınıfında bir (1) yıl, Lisans eğitiminde de dört (4) yılı kapsar.


Not: KGTÜ Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’ne ve Akademik Takvimine aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

https://www.gidatarim.edu.tr/yonetmelikler-ve-yonergeler

https://www.gidatarim.edu.tr/akademik-takvim


595 Öğrenci El Kitabı 2021 Eki indir