Projeler

KGTÜ Ar-Ge Faaliyetleri

Üniversitemizde 2016-2020 yılları arasında toplam 44 proje çalışması gerçekleşmiştir. Bu projelerin birçoğu tamamlanmış, bazıları da halen devam etmektedir. Bu projelerin bir tanesi Avrupa Birliği FP7 Programı çerçevesinde gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. Konya Şeker İştiraki Beta Ziraat A.Ş. ile işbirliği yapılarak yürütülmekte olan üç adet “Yerli ve Milli Tohum Islahı” çalışması bulunmaktadır. Konya Şeker A.Ş. ile birlikte yürütülen iki adet ürün geliştirme ve performans iyileştirilmesine yönelik proje halen devam etmektedir. T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı destekli, tanı kiti geliştirmeye yönelik alt yapı kurulumu (Kit-ArGem) projesi tamamlanmış olup ilk çıktılarından birisi COVI-19 tanı kiti olmuştur. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü destekli üç projenin konusu, sırasıyla biyolojik mücadele, damızlık süt ineği sürüsü oluşturma ve organik gıda kaplaması geliştirme olarak tanımlanabilir. Üniversitemizde TÜBİTAK Destekli 12 adet proje bulunmaktadır. Bunların dışında da doğrudan KGTÜ Rektörlüğünce desteklenen 51 Bilimsel Araştırma Projesi (BAP) ile 22 Adet farklı konularda yürütülmekte olan proje bulunmaktadır. KGTÜ Rektörlüğünün desteklediği projeler arasında Karaman Bölgesinde üretilen Divle Obruk Peynirinin endüstriyel ölçekte üretimi için sistem geliştirilmesi, Akıllı Tarım Robotu çalışmaları, yerli yazılımla desteklenen Akıllı Sera projeleri sayılabilir. Tıbbi Aromatik Bitkilerin özütlerinin kullanıldığı bir antiviral ürün yakında piyasaya çıkacaktır. Konya Şeker A. Ş. ve iştiraki kuruluşlarda yürütülmek üzere 20 projenin üniversite ve kurum eşleştirmeleri tamamlanmış olup 2021 başlarında hayata geçirilecektir.