Hakkımızda

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (KGTÜ)

Türkiye’nin üreten gücü Konya Şeker A.Ş. tarafından 2010 yılında kurulan Bilimsel Araştırma, Teknoloji, Eğitim ve Kültür Vakfı (BARTEK) öncülüğünde Konya’da kurulmuştur. Vakfın ve Üniversitenin kurucu Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Recep KONUK’tur.

BARTEK Vakfı Yönetim Kurulu kararıyla; T.C. Anayasası’nın 130. Maddesine uygun olarak Konya’da Gıda ve Tarım Üniversitesi adıyla bir üniversitenin kurulması, bu proje için gerekli idari ve mali tedbirlerin alınmasını ve sürecin başlatılmasını benimsemiş ve hemen ardından yurtiçi ve yurtdışından konunun uzmanı akademisyen, bürokrat ve üst düzey yöneticilerin katıldığı yurtiçi ve yurt dışı “arama toplantıları” gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılarda oluşan bilgi ve birikim çerçevesinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği” kapsamında Yükseköğretim Kurulu’na gerekli başvuru yapılmış, 18 Haziran 2013 tarih ve 28681 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6492 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nin kuruluşu yayınlanmıştır.

Üniversitemiz bünyesinde 3 Fakülte ve 2 Enstitü ile 7 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır. Üniversitemiz ilk öğrencilerini 2016-2017 Eğitim-Öğretim döneminde almıştır. 2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemine kadar ortak program bazlı öğrenci alımı gerçekleştirilmiş, 2023-2024 Eğitim-Öğretim dönemi itibariyle, Türk yükseköğretim sistemiyle uyumlu bir eğitim politkası izlemek ve öğrencilerimizi alanlarında daha derinlemesine bilgiyle donatmak amacıyla bölüm bazlı eğitim modeline geçilmiştir.

Halen Mühendislik ve Mimarlık Fakültemiz bünyesinde Yazılım Mühendisliği (Türkçe), Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) ve İç Mimarlık (Türkçe) bölümleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesimizde Psikoloji (Türkçe), Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (İngilizce), Yönetim Bilişim Sistemleri (İngilizce) bölümleri bulunmaktadır. Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesinde ise Bitkisel Üretim ve Teknolojileri (İngilizce) ile Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) bölümleri ile eğitim öğretim sürdürülmektedir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi temel hedefleri gıda, tarım, hayvancılık ve bu alanları destekleyen konularda Türkiye'deki ihtisas boşluğunu doldurmak için kurulmuş olan bir üniversite olmakla beraber araştırma ve eğitim imkanlarımız sadece tarım ve gıda ile sınırlı değildir. Yazılım ve bilgisayar bilimleri mühendisliği, psikoloji, uluslararası ticaret, işletme yönetimi, mimarlık gibi alanlarda gelişmiş lisans ve lisansüstü eğitim fırsatları sunuyoruz ve bu alanlarda önde gelen araştırmacılar ve eğitimcileri kadromuzda bulundurmaktayız.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifine üye çiftçilerin omuzunda yükselen Üniversite, aynı çiftçi kooperatif iştiraki olan Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding bünyesindeki kırkın üzerindeki tarımsal sanayii fabrikalar kompleksinin tam ortasında ve Konya şehir merkezinde yer almaktadır. Gıda ve tarım alanının kapsamına giren holding bünyesindeki işletmeler, öğrencilerimizin bilimsel alanda öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştirecekleri tabii bir ortam işlevini de yerine getirmektedir.