Genel Sekreterlik

Burcu İPEK

Genel Sekreter V. - Rektörlük Özel Kalem Md.

burcu.ipek@gidatarim.edu.tr

03322235454

Namık CEYHAN

Genel Sekreter Yardımcısı

namik.ceyhan@gidatarim.edu.tr

03322235423

Öz Geçmiş
Cankat ÖZLÜ

Genel Sekreter Yardımcısı - Öğrenci İşleri Otomasyon Sistemleri Şube Müdürü

cankat.ozlu@gidatarim.edu.tr

03322235325