Üniversite Yönetim Kurulu

Adı Soyadı

Birimi / Unvanı

Prof. Dr. Erol TURAN

Rektör/ Başkan

Prof. Dr. Ali KILIÇ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Dekan V.

Prof. Dr. Baki Rıza BALCI

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Dekan V.

Prof. Dr. Kıvanç BİLECEN

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dekan V.

Prof. Dr. Ramazan ARI

Profesör Üye

Prof. Dr. Kıvanç BİLECEN

Profesör Üye

Prof. Dr. Meltem Huri BATURAY Profesör Üye