Üniversite Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Behiç COŞKUN

Rektör V./ Başkan

Prof. Dr. Münevver SÖKMEN

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Süleyman DEĞİRMEN

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. H. Özkan SİVRİTEPE

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Dekan

Prof. Dr. Ramazan ARI

Profesör Üye

Prof. Dr. Sencer BUZRUL

Profesör Üye

Prof. Dr. Mahmut Deniz YILMAZ

Profesör Üye