1 adet Ultrasonik Pipet Yıkayıcı Cihazı Alımı

İhale No:

2019 / 015

Satın Alınacak Mal/Hizmet

Üniversitemiz tarafından yürütülen T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen KİT ARGEM Merkez Laboratuvarı ihtiyacı kapsamında 1 adet Ultrasonik Pipet Yıkayıcı Cihazı

Talep Eden Birim

KİT ARGEM Merkez Laboratuvarı

Satın Alan Birim

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Usulü

Doğrudan Temin

Satın Almanın Yapılacağı Yer

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Salonu

Satın Almanın Yapılacağı Tarih/Saat

19/12/2019 10:00

İlgili Memur

Ali GÖKÇE

Notlar

Üniversitemiz tarafından yürütülen T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen KİT ARGEM Merkez Laboratuvarı ihtiyacı kapsamında 1 adet Ultrasonik Pipet Yıkayıcı Cihazı Satın Alınacaktır. Satın Alma Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Satın Alma tarihinden en az bir gün önce KİT ARGEM Merkez Laboratuvarı Koordinatörü ile görüşülecektir. Prof. Dr. Veli Cengiz ÖZALP İrtibat için Telefon: 0 332 223 53 76

Ekler

1 Adet Ultrasonik Pipet Yıkayıcı Cihazı Teknik Şartnamesi  


1354 Ultrasonik Pipet Yıkayıcı Eki indir