Üniversitemiz Psikoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri "Mezuniyet Projesi" Dersi Kapsamında Poster Bildiri Sunumu Düzenledi

Üniversitemiz Psikoloji Bölümü 4. Sınıf Öğrencileri

Psikoloji Bölümü 4. Sınıf öğrencileri, PSKO 4001/4002 Mezuniyet Projesi dersi kapsamında bitirme tezlerini tamamlayarak merkez bina fuaye alanında poster bildiri olarak sundular. Etkinliğe Psikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ramazan Arı başta olmak üzere bölümün tüm öğretim üyeleri ve araştırma görevlileri ile diğer psikoloji bölümü öğrencileri katılım sağladılar. Hazırlanan bilimsel araştırmalar, tüm KGTÜ öğrencilerinin faydalanabilmesi için fuaye alanında sergilenmeye devam etmektedir.