Sınamalı Durumdaki Öğrencilere Duyuru

24.09.2022 tarih 31963 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” kapsamında üniversitemiz lisans öğretiminde sınamalı öğrenci uygulamasına son verilmiştir.
2022-2023 Eğitim öğretim yılı güz yarıyılında ders kaydı yapan sınamalı öğrenciler;
  • İlgili fakülte dekanlıklarına ekteki form dilekçe ile en geç 11 Ekim 2022 tarihine kadar başvuruda bulunacaklar,
  • Başvuru dilekçelerine, önce alt sınıftan alıp başarısız oldukları veya almadıkları dersleri, sonra bulundukları sınıftan, önce zorunlu dersler olmak üzere seçmeli dersleri toplam 30 AKTS yi geçmeyecek şekilde yazacaklar, danışmanlarına onaylatıp fakülte dekanlıklarına vereceklerdir. Dekanlıklar dilekçeleri toplu olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderecek, bu öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılacaktır. Form dilekçe için tıklayınız
2457 Sınamalı Öğrenci Ders Kayıt Formu Eki indir