Kayıt Yenileme ve Ders Kayıtları

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANS ÖĞRENCİLERİNİN KAYIT YENİLEME VE DERS KAYITLARI

 

 1. Kayıt yenileme ve ders kayıtları 30 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak 03 Şubat 2023 Cuma günü sona erecektir.
 2. Danışman onayları 30 Ocak 2023 Pazartesi günü başlayacak 05 Şubat 2023 Pazar günü bitecektir.

 

DERS KAYITLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 1. Öncelikle Üniversitemiz Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Ders Yükü başlığı altındaki 26 ncı Maddesinin ve Ders Kayıtları başlığı altındaki 29 uncu Maddesinin incelenmesinin yararlı olacağı değerlendirilmektedir.
 2. Öğrencilerin ders kayıtları Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden danışmanların rehberliği ve önerileri çerçevesinde öğrenciler tarafından yapılır, danışmanların onayıyla uygulamaya girer.
 3. Birinci sınıf öğrencileri birinci ve ikinci dönemde 30 AKTS kredilik ders alırlar.
 4. Öğrencilerin normal ders yükleri 30 AKTS kredilik derstir. Ders kayıtlarında en az 30 AKTS kredilik ders almaları gerekir. (Son sınıf öğrencileri hariç)
 5. Ara sınıf öğrencileri, öncelikle alt yarıyıllarda (sınıflarda) başarısız oldukları ve almadıkları dersleri almak üzere, genel not ortalamalarının (AGNO) 2,00 olanlar dersleri çakışmamak koşuluyla 40 AKTS kredilik ders, genel not ortalamaları (AGNO) 2,00’nin altında olan öğrenciler 30 AKTS kredilik ders alabilirler.
 6. Öğrenciler, bölümlerinin alt sınıf (yarıyıllarından), tekrar dersleri ve almaları gereken alamadıkları dersler hariç, üst sınıf (yarıyıllarından) seçmeli ders bile olsa alamazlar.
 7. Son sınıf öğrencilerine normal ders yükü ve kredi sınırlaması uygulanmaz.
 8. Çift anadal ve yan dal programları kapsamında alınan derslerin AKTS kredileri yarıyıl ders yüküne dahil değildir.
 9. Öğrenciler not yükseltmek için, DD (D) ve üzeri not alınan dersleri, dersin alındığı yarıyılı izleyen ilgili dönemlerde üç yarıyıl içinde tekrar alabilirler. Alınan son not geçerli olur.
 10. Ders kayıtları Üniversitemiz Lisans Genel Akademik Takvimindeki süreçlere uygun olarak yapılır.
 11. Ortak Programdan Diploma Programlarına Geçiş Başvurusu yapan, tercih ettikleri Diploma Programından ders seçimi yapacak öğrenciler ilgili duyurular çerçevesinde belirtilen hususlara uygun ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden danışmanların rehberliği ve önerileri çerçevesinde yapacaklar ve danışmanlarına onaylatacaklardır.

 

Soru ve görüşleriniz için aşağıdaki iletişim adresini kullanabilirsiniz.


Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr
Tel: 0332 223 5433/5484