2020-2021 Bahar Yarıyılı Yan Dal İlanı

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2020-2021 Bahar Yarıyılı Yan Dal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

A- ŞARTLAR

1) Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurmuş olması gerekmektedir.*

* Üniversitemiz fakültelerinin (Psikoloji ve İç Mimarlık hariç) ortak programlarına öğrenci alındığı için öğrenciler diploma programına geçiş yapıp orada 1 yarıyıl tamamladıktan sonra yan dal yapabileceğinden 5. Yarıyıl(Güz yarıyılı)  ve 6. Yarıyıl (Bahar yarıyılı) için başvuru yapabilmektedirler.

2) Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.

3) Yandal diploma programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir.

4) Başvurular, ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

 

B- BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Başvuru Formu. Yan Dal Programı Başvuru Formu için tıklayınız.
- ÖSYM Sonuç Belgesi
- Transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından dosyanıza eklenecektir.)

 

C- BAŞVURULAR

-Yan Dal programına başvuru yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

-Posta ile başvuruda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

-Başvurulur e-posta yoluyla da kabul edilecektir.

Başvuru yapılacak e-posta adresi

Tüm öğrenciler için: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr

      

D-YAN DAL PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yan Dal Başvuru Başlangıç Tarihi

1 Mart 2021/ Pazartesi

Yan Dal Başvuru Son Günü

4 Mart 2021 Perşembe

Yan Dal Sonuç İlan

10 Mart 2021/ Çarşamba

Yan Dal Kayıtları

11 Mart 2021 Perşembe/ 12 Mart 2021 Cuma

 

E-YAN DAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Fakülte

Yan Dal Yapılacak Program Adı

Yarıyılı

Yan Dal Kontenjanı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

2

Biyomühendislik

Bahar Yarıyılı

2

Gıda Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

2

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

2

Endüstri Mühendisliği

Bahar Yarıyılı

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Bahar Yarıyılı

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Bahar Yarıyılı

2

Psikoloji

Bahar Yarıyılı

2

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bahar Yarıyılı

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Bahar Yarıyılı

2


F- DEĞERLENDİRME

Fakültelerce kurulan komisyonlarca değerlendirilir. Yönetim kurullarınca karara bağlanır.
 

G- KAYITLAR

Yan Dal kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıt başvurularını e-posta yoluyla yapabilirler. Öğrencilerin işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.Öğrencilerin kesin kayıt sırasında herhangi bir belge getirmelerine gerek yoktur.
 

H- İLGİLİ BAĞLANTILAR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Not: Öğrenciler kabul edildiği yan dal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına göre sadece birine kayıt yaptırabilir.


Yan Dal Başvuru Formu Eki indir