Araştırma Görevlisi Alım İlanı

(09.11.2022 tarih ve 32008 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.)

 

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 2 (iki) adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde (en son 23.11.2022) başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Fakültesi

Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Araştırma

Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

80

 (Seksen)

2

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını geçmemiş olmak.

 

Başvuru ve Sınav Takvimi:
İlan yayın tarihi: 09.11.2022
Son başvuru tarihi: 23.11.2022
Ön değerlendirme İlan: 25.11.2022
Giriş sınavı tarihi: 30.11.2022
Sonuç açıklanma tarihi: 02.12.2022

Araştırma Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
 2. Özgeçmişi (YÖK formatında),
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
 4. Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir),
 5. Vesikalık fotoğraf (1 adet),
 6. Lisans mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 7. Lisans mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 8. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 9. Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 10. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 11. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr      Telefon: (0332) 223 5423- 223 5469

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ