Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Alım İlanı

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Kanun ve 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin”  ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Araştırma Görevlisi ve 3 (üç) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) olmak üzere toplam 4 (dört)  adet öğretim elemanı alınacak olup adaylarda aranacak asgari nitelikler aşağıdaki tabloda verilmiştir.


Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memuru Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Görev Yeri

Birimi/Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel şartlar

Rektörlük

Yabancı Diller Koordinatörlüğü

Öğretim Görevlisi

(İngilizce ders veren)

70

(yetmiş)

(sözel)

90

(doksan)

3

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya Çeviribilim lisans mezunu olmak; tezli yüksek lisans derecesine sahip bulunmak.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Araştırma Görevlisi

70

(yetmiş)

(sayısal)

80

(seksen)

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği lisans mezunu olmak, ilk başvuru tarihinde otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

 

Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi Adaylarından İstenen belgeler:

  • Başvuru dilekçesi (hangi birime müracaat ettiğini belirten iletişim bilgilerini içeren, ıslak imzalı)
  • Özgeçmiş (CV)
  • Nüfus cüzdanı veya TC Kimlik kartı fotokopisi,
  • Vesikalık fotoğraf (2 adet)
  • Adli Sicil Belgesi
  • Onaylı Lisans/Yüksek Lisans (öğretim görevlisi) Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi)
  • Transkript (Lisans ve Yüksek Lisans (öğretim görevlisi) transkriptlerinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti)
  • ALES belgesi (son 5 yıl içinde alınmış)
  • İngilizce Dilinde Yabancı Dil Belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL belgesi veya eşdeğeri)
  • Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)

Resmi Gazete Yayım: 27.01.2020-31021
Son Başvuru Tarihi:10.02.2020
Ön Değerlendirme Tarihi: 13.02.2020
Giriş Sınavı Tarihi: 18.02.2020
Sonuç Açıklanma Tarihi: 21.02.2020

Daha fazla Bilgi için: 0 (332)   223 5423-223 5488 e-posta: personel@gidatarim.edu.tr
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ