Öğretim Görevlisi Ön Değerlendirme Sonuçları

Üniversitemiz Yabancı Diller Koordinatörlüğünde görevlendirmek üzere 3 (üç) adet Öğretim Görevlisi (İngilizce ders veren) alımıyla ilgili olarak 27/01/2020 tarih ve 31021 sayılı Resmî Gazetede ve web sitemizde yayımlanan ilana başvuran adayların 13/02/2020 tarihinde yapılan Ön Değerlendirme Sonuçları aşağıda verilmiştir. Sınava girmeye hak kazanan adayların Giriş Sınavı 18/02/2020 Salı günü saat 16.00’da Rektörlük binası Toplantı Salonunda yapılacaktır; önemle duyurulur.

 

SIRA NO

ADAYIN ADI SOYADI

YABANCI DİL

ALES (SÖZEL)

TOPLAM PUAN

DEĞERLENDİRME

SONUÇ*

PUANI

%60

PUANI

%40

1

Hafize AYAZ

93,750

56,250

88,65424

35,46170

91,71170

Gerekli koşulları sağlamaktadır.

Giriş Sınavına GİREBİLİR

2

Nesibe ASLAN

92,500

55,500

78,01276

31,20510

86,70510

Gerekli koşulları sağlamaktadır.

Giriş Sınavına GİREBİLİR

3

Jale KÖK

91,250

54,750

74,68714

29,87486

84,62486

Gerekli koşulları sağlamaktadır.

Giriş Sınavına GİREBİLİR

*Giriş Sınavına girmeye hak kazanan adaylar yukarıda belirtilen tarih ve saatte hazır bulunmaları gerekir.

 

Daha fazla bilgi için: (0332) 223 5488- 5423 (Personel Daire Başkanlığı)