Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Ayça Gedikoğlu 4. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresine Katıldı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Ayça Gedikoğlu 4. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresine Katıldı Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyemiz ve Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekan Yardımcımız Dr. Öğr. Üyesi Ayça Gedikoğlu, 27 Haziran Pazar günü 4. Uluslararası GAP Gıda, Tarım ve Veteriner Bilimleri Kongresinde online olarak “Consumer Preferences for Different Food Safety Labels” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi.