Öğretim Üyesi Alımı İlanı

(07.04.2023 Tarih ve 32156 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır)

Üniversitemiz akademik birimlerine, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 4 (dört) adet Profesör, 2 (iki) adet Doçent ve 5 (beş) adet Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 11 (on bir) adet öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 24.04.2023

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

         Fakültesi

Bölümü

Unvanı

Adedi

Uzmanlık Alanı/Açıklama

Mühendislik ve

Mimarlık Fakültesi

İç Mimarlık

Dr. Öğretim Üyesi

1

Mimarlık alanında lisans ve doktora derecesine, İslami Mimarlık alanında yüksek lisans derecesine sahip olmak. İslami Mimarlık ve Nöro-mimari alanında çalışmaları olmak. Yurtdışı deneyime sahip olmak.

Sosyal ve Beşerî

Bilimler Fakültesi

Psikoloji

Profesör

1

Doçentliğini Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından almış olmak. Çift terapisi ve alkol ve kumar bağımlılığı konularında çalışmalar yapmış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Psikoloji alanında lisans, Klinik Psikoloji veya Psikoloji alanlarının birinde yüksek lisans ve doktora ya da bütünleşik doktora derecesine sahip olmak. Klinik Psikoloji, Psikopatoloji alanında ulusal/uluslararası yayın yapmış olmak. En az (üç) yıl alanında klinik deneyimine sahip olmak. Bir yükseköğretim kurumunda tam zamanlı olarak en az 4 (dört) yıl alanında ders vermiş olmak.  Alanında uluslararası projede yer almış olmak.

Doktor Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanından almış olmak. Yaratıcı drama ve pozitif psikoloji alanında deneyimli olmak ve çalışmalar yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

(İngilizce)

Profesör

1

Doktorasını Faaliyet Tabanlı Bütçeleme üzerine yapmış olmak. Doçentliğini Muhasebe alanından almış olmak. Yurt dışı deneyime sahip olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak ve daha önce İngilizce ders vermiş olmak.

 

Ekonomi

Profesör

1

Doçentliğini Kamu Yönetimi alanında almış olmak. Kamu yönetiminde reform, yeni kamu yönetimi, kamu yönetiminde yolsuzluk konularında çalışmaları olmak..

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Moleküler Biyoloji ve Genetik

(İngilizce)

Profesör

1

Doçentliğini Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Moleküler Mikrobiyoloji, Uygulamalı Mikrobiyoloji ve Mikrobiyal Moleküler Tanı konularında çalışmaları olmak. Yurt dışı deneyime sahip olmak. İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak ve daha önce İngilizce ders vermiş olmak

Doçent

1

Lisansını Kimya, doktorasının Malzeme Bilimleri ve Nanoteknoloji, doçentliğini Kimya alanından almış olmak. Yapay enzim modelleri, biyomalzeme ve ilaç geliştirme konularında çalışmış olmak. Yurt dışı deneyime sahip olmak.

İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olmak ve daha önce İngilizce ders vermiş olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans eğitimini Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünde tamamlamış olmak, yüksek lisans ve doktorasını Tıbbi Biyoloji alanında yapmış olmak. mikroRNA’lar ve nörobiyoloji alanında çalışmaları olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak ve daha önce İngilizce ders vermiş olmak

Dr. Öğretim Üyesi

1

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında almış olmak. Bitki patojeni mantar türlerinde genetik çeşitlilik, doğal bileşiklerin bitki patojeni mantar türleri ve bakteri biyofilm oluşumu alanlarında çalışmaları bulunmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak ve daha önce İngilizce ders vermiş olmak.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

 

Doçent

1

Lisansını kimya, doktorasını ve doçentliğini analitik kimya alanından almış olmak. Süperkritik akışkan ekstraksiyonu ve optimizasyonu ile ilgili bilimsel çalışmalara sahip olmak. Kromatografi konusunda tecrübeye sahip olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak ve daha önce İngilizce ders vermiş olmak.


Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

 • Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
 • Özgeçmişi (YÖK formatında)
 • İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin (Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)
 • Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
 • Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
 • Vesikalık fotoğraf (1 adet)
 • Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
 • İngilizce eğitim verilen bölümlere başvuru yapacak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğu (YDS-YÖKDİL en az 85 puan veya eş değeri) ile daha önce İngilizce ders verdiklerine dair belge
 • İş tecrübesi istenen adayların bu alanlardaki çalışmalarını gösteren belge
 • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali
 • Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr
Telefon: (0332) 223 5488/dâhili 5423

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ