Ticari Elektronik İleti Onay Formu

 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY FORMU

Doküman No.

Revizyon Tarihi/No

KVK-07

 

 

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca, telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, akıllı ses kaydedici sistemler, elektronik posta, kısa mesaj hizmeti gibi vasıtalar kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla gönderilen veri, ses ve görüntü içerikli iletiler, ticari elektronik ileti olarak sayılmaktadır. Ticari elektronik iletiler, alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilebilir. İşbu Onay Formu’nu kabul etmekle Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi (“Üniversite”) tarafından gerçekleştirilecek ve Üniversite’ye ait internet sitesinde ve benzeri elektronik ortamlarda gerçekleştirilen ve ticari amaçlarla tarafınıza gönderilen tanıtım, bilgilendirme, memnuniyeti araştırmaları, anket çalışmaları, kutlama, temenni, etkinliklere ilişkin davetlerin iletilmesine ilişkin mesaj ve bilgilendirmelerden haberdar olmayı; işbu faaliyetler kapsamında tarafınızla elektronik posta, kısa mesaj, telefon ve benzeri vasıtalarla veri, ses ve görüntü içerikli her türlü ticari elektronik iletinin gönderilmesi suretiyle iletişime geçilebileceğini, gerektiğinde söz konusu kayıtların ilgili Bakanlık ile paylaşılabileceğini kabul etmektesiniz. Onay Formu’nun kabul edilmesi, reddetme hakkının kullanılması anına kadar geçerlidir; onay verilmemiş olması Üniversite’nin tarafınıza sağlayacağı hizmetleri etkilemeyecektir. Ticari elektronik ileti gönderilmesine ilişkin onayınızı İleti Yönetim Sistemi üzerinden (vatandas.iys.org.tr) veya tarafımızla kvk@gidatarim.edu.tr üzerinden iletişime geçerek her zaman geri alabilirsiniz. Ret bildiriminin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren 3 iş günü içinde ticari elektronik ileti gönderimi durdurulacaktır.