Sıkça Sorulan Sorular

Taban Puanlar

Bölümlerinizin taban puanları nedir?

Taban puanlarımız için http://aday.gidatarim.edu.tr/taban-puan-ve-kontenjanlar adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Psikoloji ve İç Mimarlık bölümlerinin taban puanları nedir?

Psikoloji ve İç Mimarlık bölümlerimizin taban puanlarına https://aday.gidatarim.edu.tr/taban-puan-ve-kontenjanlar adresinden ulaşabilirsiniz.

Tercih İşlemi

Tercih Kılavuzunda bölümlerinizin kodlarını bulamıyorum?

Üniversitemizde programlara tercih yapılmakta olup, bölüm tercihleri, ortak programlara yerleşilmesi sonrasında öğrencilerimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle tercih kılavuzunda üniversitemizdeki programların isimleri yer almakta olup, bölüm isimleri yer almamaktadır. Öğrencilerimizin tercih işlemlerinde “Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları”, “Mühendislik Programları” ve “İktisadi ve İdari Programlar” şeklinde tercih yapmaları gerekmektedir. Psikoloji ve İç Mimarlık bölümlerini tercih edecek adayların bölüm isimleriyle tercih yapmaları gerekmektedir.

Ücretler ve Burslar

Üniversitenizde eğitim ücretli mi? Taksit imkanı var mı?

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi öğrencilerini, öğrencilerin yerleşecekleri programlara göre burslu (tam burslu, eğitim ücretinden muaf), %50 indirimli (%50 burslu) ve ücretli olarak kabul etmektedir. Buna ilaveten 1. tercihinden başlayarak, en az ilk 2 tercihinde KGTÜ programlarını art arda (kesintisiz) tercih eden ve KGTÜ ortak programlarına (Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, İktisadi ve İdari Programlar, Mühendislik Programları) yerleşen öğrencilere, %50 indirimli ve ücretli programlar için yıllık eğitim ücretinde ilave %50 indirim uygulanacaktır. Psikoloji ve İç Mimarlık Bölümleri için ilk 2 tercih indirimi kapsamında uygulanacak ilave indirim oranı %15’dir. Ücret ve indirim tablosuna http://aday.gidatarim.edu.tr/ucretler-ve-burslar adresinden ulaşabilirsiniz. Eğitim ücreti 8 taksitte ödenebilmekte olup peşin ödemelerde %10 ek indirim sağlanmaktadır.

Bursum kesilir mi?

Öğrencinin yerleştiği programda tanımlanmış burs oranına göre, eğitim ücretinin tamamından ya da bir kısmından muafiyet sağlayan tam (%100) ve %50 eğitim bursu (indirim) ile bunlarla birlikte verilen ilk 2 tercih bursu kapsamında sağlanan %50 veya %15 ilave indirimler, İngilizce Hazırlık Sınıfı için en fazla 2 yıl, Lisans Programları için en fazla 6 yıl olmak üzere toplam 8 yıl boyunca geçerlidir. Bu burs herhangi bir şarta bağlı değildir ve belirtilen eğitim süresi aşılmadıkça bu bursun kesilmesi ya da kaybedilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bir diğer ifadeyle İngilizce Hazırlık Sınıfı ve Lisans Programları için yukarıda ayrı ayrı belirtilen eğitim sürelerini aşmadıkça, akademik başarısızlık nedeniyle öğrencilerimiz bu bursu kaybetmezler. Üniversite giriş sınavındaki başarı sıralamanıza göre, yılda 8 ay boyunca aylık ödemeler şeklinde verilecek olan Başarı Burslarımız ise İngilizce Hazırlık Sınıfı için 1 yıl, Lisans Programları için ise 4 yıl olmak üzere toplam 5 yıl boyunca geçerlidir. Bu bursu kesintisiz alabilmeleri için öğrencilerin derslere devam koşulunu yerine getirmesi ve ilk iki dönem hariç genel not ortalamasının dört üzerinden ikinin (2.00/4.00) altına düşmemesi gerekmektedir. Genel not ortalaması dört üzerinden ikinin altına düşenlerin bursu askıya alınır, ancak not ortalamasının 2.00/4.00 ve üzerine çıkmasıyla burs tekrar devam ettirilir.

Burs paketinizde hangi imkanlar var?

Burs paketimizin detayları için http://aday.gidatarim.edu.tr/tr/ucretler-ve-burslar adresini ziyaret edebilirsiniz.

Başka bir üniversiteye kayıtlı bir öğrenci olarak tekrar sınava girdim. KGTÜ’yü kazanmam durumunda burslardan yararlanabilir miyim?

Evet.

KGTÜ’de okurken elde ettiğim akademik başarı (not ortalaması) dolayısıyla, eğitim ücretinde indirim ya da ekstra burs alma şansım var mı?

Evet, üniversitemizde gerekli koşulları sağlayan başarılı öğrencilere 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılından itibaren “Akademik Başarı İndirimi ve Bursu” adı altında eğitim ücretinden indirim yapılacak veya burs verilecektir. Bu kapsamda, “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Burs, İndirim ve Sosyal Yardım/Teşvik Yönergesi” nin 12. maddesinde belirtilen koşulları sağlayan, genel akademik not ortalaması (GANO) 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ve ilgili akademik yılda en az 60 AKTS’lik ders alarak bunları başarıyla tamamlayan ve kendi sınıfı içinde ilk 3 sıralamaya giren öğrencilere aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda “Akademik Başarı İndirimi ve Bursu” sağlanacaktır. Söz konusu indirimler ve burslar lisans eğitiminin 1. yılının (2. yarıyılın) tamamlanması sonrasında uygulanmaya başlayabilir. Buna göre i) ücretli, %75, %50, %25 indirimli öğrencilere “ödemekle yükümlü oldukları öğrenim ücreti üzerinden indirim niteliğinde burs”  ii) burslu (%100) öğrencilere ise kayıt yeniledikleri eğitim-öğretim yılındaki eğitim yılı ücreti üzerinden tabloda belirtilen oranların 1/3’ü tutarında, 8 taksitte ödenecek şekilde burs verilecektir.

 

Ücretli, %75, %50, %25 İndirimli Öğrenciler

Genel Not Ortalaması  3,00 – 3,49

Eğitim Ücreti İndirim Oranı

Genel Not Ortalaması  3,50 ve Üzeri

Eğitim Ücreti İndirim Oranı

Sınıf Sıralaması

İlk 3

% 20

İlk 3

% 30

Not: Akademik Başarı İndirimi ve Bursunu hak kazanan öğrencilerden kayıt yenilemeyen, kayıt sildiren veya herhangi bir sebep ile ilişiği kesilen öğrenci olması durumunda öğrencinin alacağı indirim veya ödeme bir başkasına devredilemez ve o tarihe kadar yapılan ödemeler iade alınır.

Şehitlerimizin ve gazilerimizin çocukları için üniversitenizde ek burs olanağı var mı?

Evet, şehitlerimizin ve gazilerimizin çocukları, “Şehit ve Gazi Çocuğu Bursu” kapsamında, İngilizce Hazırlık sınıfı dahil olmak üzere lisans ve lisansüstü eğitimde eğitim ücretinin %20’si oranında burs alabilmektedir.

Kardeş olan öğrenciler için üniversitenizin sağladığı ek burs olanağı var mı?

Evet, kardeş olan öğrencilerimiz için, (yabancı öğrenciler dahil) 2 kardeşin öğrenim görmesi durumunda üniversitemizde lisans programları için %10, yüksek lisans programları için %15 oranında eğitim ücretinden indirim uygulanmaktadır.

Engelli öğrenciler için sağladığınız ek burs olanağı var mı?

Evet, engelli öğrencilerimize belgelenen oranda eğitim ücretinden indirim sağlanmaktadır.

Pankobirlik, AB Holding, Konya Şeker A.Ş. ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi çalışanlarının ve yakınlarının faydalanabileceği burs olanakları nelerdir?

Lisans programları için 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında hazırlık sınıfı dahil KGTÜ lisans programlarına kaydolan AB Holding, Pankobirlik, Konya Şeker A.Ş., Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personeli, eş ve çocukları ile kendilerinin, anne ve babalarının veya anne ve/veya babası olmayan öğrencilerin ancak kendilerine bakmakla yükümlü olan ikinci derece akrabalarından dolayı çiftçi olduklarını belgeleyenlere (Çiftçi Kayıt Sistemi Belgesi ile) her yıl tahakkuk ettirilen yıllık öğrenim ücretinden %10 indirim uygulanacaktır. Yüksek lisans programları için ise Hazırlık Sınıfı dâhil AB Holding, Pankobirlik, Konya Şeker A.Ş. ve Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi personeli, eş ve çocuklarına eğitim ücretinde %70 indirim uygulanacaktır.

Yurt dışında yüksek lisans yapmak istiyorum. Üniversitenizin öğrencisi olarak bu konuda yararlanabileceğim bir burs imkanı var mı?

Evet, 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren “başarı sıralaması ilk 40.000 içerisinde olup KGTÜ’ye yerleşen ve en az 3.00/4.00 not ortalamasıyla” veya “bölümünden birincilikle ve en az 3.00/4.00 not ortalamasıyla” üniversitemizden mezun olan öğrencilerimize, mezuniyetleri sonrasında Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding bünyesinde 3 (üç) yıl boyunca çalışmayı taahhüt etmeleri ve bu konuda sözleşme imzalamaları koşuluyla ders veya tez aşamasında yurt dışında 1 yıllık yüksek lisans bursu verilmektedir.

Üniversitenize yerleştikten sonra takip eden yıllarda eğitim ücretleri aynı mı kalıyor?

Üniversitemiz tarafından ilan edilen yıllık eğitim ücretleri, üniversitemize girdiğiniz yıl için geçerli olup, sonraki yıllarda yıllık enflasyon oranından fazla olmamak koşuluyla eğitim ücretinde artış gerçekleştirilebilir. Söz konusu artış oranı, üniversitemize yerleştiğiniz ilk yıl ödeyeceğiniz ücret üzerinden hesaplanacak olup, tek seferlik ödenen ilk 3 tercih bursu (üniversitemize yerleştiğiniz sıralamaya göre tek seferlik ödenen 1000 TL, 750 TL veya 500 TL tutarında burs) hariç tüm burs ve indirimler uygulanacaktır.

Yurtlar

Üniversitenizin yurt imkanı var mı? Yurt ücretleri ne kadar?

2021-2022 Eğitim-öğretim Yılı Öğrenci Konuk Evi Ücretleri

ODA TİPİ KİŞİ BAŞI YILLIK ÜCRET (KAHVALTI VE KDV DAHİL)
5 Kişilik 10.500 TL
3 Kişilik 11.500 TL
Tek Kişilik 14.000 TL
Belirtilen ücretlere 8 taksit uygulanmakta olup peşin ödemede %10 indirim uygulanmaktadır

İşe Yerleştirme Garantisi

İşe yerleştirme garantisi hangi şirketler için geçerlidir?

Torku’nun mimarı, Türkiye’nin sayılı sanayi kuruluşlarından Konya Şeker A.Ş. ve Anadolu Birlik Holding desteği ile kurulan üniversitemiz, Anadolu Birlik Holding çatısı altındaki şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar olan gıda, enerji, bilişim, biyoteknoloji, kimya, malzeme, tarım, tohumculuk, hayvancılık, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, pazarlama, dış ticaret ve benzeri sektörlerdeki farklı pozisyonlarda, mezuniyet derecesinin alındığı alan göz önünde bulundurularak işe yerleştirme garantisi vermektedir.

İngilizce Eğitim

Tüm bölümlerin eğitim dili İngilizce mi?

“Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları”, “Mühendislik Programları” ve “İktisadi ve İdari Programlar” altında yer alan tüm bölümlerimizde (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik, Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik) eğitim dili İngilizcedir. Psikoloji ve İç Mimarlık bölümlerimizin eğitim dili Türkçedir.

İngilizce Hazırlık sınıfını nasıl atlayabilirim?

Eğitim dilinin Türkçe olduğu program için İngilizce Hazırlık sınıfı zorunlu değildir. Eğitim dilinin İngilizce olduğu programlara yerleşen öğrencilerimizin İngilizce Hazırlık sınıfını atlayabilmeleri için İngilizce seviyelerinin istenilen düzeyde olduğunu belgelemeleri gerekmektedir. Bu kapsamda öğrencilerimizin üniversitemiz tarafından düzenlenecek İngilizce Yeterlik Sınavından en az 70 puan almaları ya da TOEFL-iBT sınavından en az 84 puan almış olmaları gerekmektedir.

Yatay Geçiş

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’ne yatay geçiş yapmam durumunda hangi burs ve teşvik olanaklarından faydalanabilirim?

YÖK mevzuatı gereğince, okumakta olduğunuz bir üniversiteden başka bir üniversiteye geçiş için iki yatay geçiş şekli bulunmaktadır. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş üzerinden üniversitemiz programlarına yerleşmek isteyen öğrencilerin, ilgili yıldaki programın taban puanından daha yüksek bir puan almış olması gerekmektedir. Örneğin, 2018 yılında sınava giren bir öğrenci, 2020 yılında üniversitemizdeki programlardan birine geçmek isterse, söz konusu programın 2018 yılındaki ilgili puan türündeki taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır. Üniversitemize bu şekilde yatay geçiş yapan öğrenciler, üniversiteye yerleştikleri yıldaki başarı sırası dikkate alınarak o yılda KGTÜ’ye yerleşen öğrencilere uygulanan burs, indirim ve teşviklerden yararlanmaya hak kazanırlar. Yatay geçiş için diğer yöntem olan akademik not ortalaması ile başka bir üniversiteden, üniversitemizdeki aynı isimli bölüme geçerek üniversitemize yerleşen öğrencilere burs ya da indirim uygulanmadığından, bu öğrencilerin üniversitemizdeki burslardan yararlanması mümkün olmamaktadır.

Başka bir üniversitenin, KGTÜ’de de yer alan aynı isimli bir bölümünde okumakta olan ve Haziran ayı sonu itibariyle 1. sınıf derslerini tamamlamış olacak bir öğrenci, önümüzdeki akademik yıl başında akademik not ortalaması üzerinden KGTÜ’ye yatay geçiş yapabilir mi?

KGTÜ’de öğrenciler ortak programlara (Mühendislik Programları, Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları, İktisadi ve İdari Programlar) yerleşmekte olup, bölüm seçimi 4. dönem başında (ilk 3 dönemdeki ortak derslerin tamamlanması sonrasında) yapılmaktadır. Bu nedenle akademik not ortalaması ile başka bir üniversitedeki aynı isimli bir bölümden KGTÜ’ye akademik not ortalaması ile kurumlar arası yatay geçiş yapmak isteyen bir öğrencinin en az ilk 2 dönem derslerini tamamlamış olması gerekmektedir. Mevzuat gereğince son iki dönem (4. yıl) kurumlar arası yatay geçiş mümkün değildir.

KGTÜ’ye ne zaman yatay geçiş yapabilirim?

Mevzuat gereğince üniversitemizin ortak programlarına ilk 2 dönem (ilk 1 yıl) ve son 2 dönem (4. yıl) kurumlar arası yatay geçiş yapılamamaktadır.

Dikey Geçiş

Üniversitenize dikey geçiş sınavı (DGS) ile öğrenci kabulü yapılıyor mu?

Üniversitemize şu an için DGS ile öğrenci kabulü yapılmamaktadır.