Log/Raporlama Sistemi Alımı

İhale No:

2019 / 021

Satın Alınacak Mal/Hizmet

LOG/RAPORLAMA SİSTEMİ

Talep Eden Birim

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

Satın Alan Birim

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

Satın Alma Usulü

Doğrudan Temin

Satın Almanın Yapılacağı Yer

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Salonu

Satın Almanın Yapılacağı Tarih/Saat

30/12/2019 10:15

İlgili Memur

Ali GÖKÇE

Notlar

Üniversitemiz BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ihtiyacı kapsamında 1 adet LOG/RAPORLAMA SİSTEMİ Satın Alınacaktır. Satın Alma Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlük Binası Toplantı Salonunda yapılacaktır. Satın Alma tarihinden en az bir gün önce BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ile görüşülecektir. Mehmet UZEL İrtibat için Telefon: 0 332 223 54 82

Ekler

1 ADET LOG/RAPORLAMA SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

1360 Log-Raporlama Sistemi Teknik Şartnamesi(Revize) Eki indir