Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrencilerimiz “PANKOTEK Akıllı Sera” Projesi ile Teknofest 2020 Yarışması Tarım Teknolojileri Kategorisinde Finale Kaldı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Öğrencilerimiz “PANKOTEK Akıllı Sera” Projesi ile Teknofest 2020 Yarışması Tarım Teknolojileri Kategorisinde Finale Kaldı "Bilgiyi ürüne dönüştüren üniversite" vizyonu ile öğrencilerini birçok alanda proje yapmaya teşvik eden Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nin Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 1.sınıf öğrencileri Berkay KULAK, Mehmet BAL ve Emre ÖZCAN'ın Arş. Gör. Hasan Basri ÖKSÜZ ve Arş. Gör. Harun MERAL danışmanlığında kurduğu HEZARFEN takımı, bu yıl 3.sü Gaziantep ilinde 22-27 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Teknofest 2020 yarışmasına yine bu yıl ilk defa eklenen Tarım Teknolojileri kategorisinde "PANKOTEK Akıllı Sera Projesi" ile finallere katılmaya hak kazandı.

Tarımsal üretim faaliyetleri içerisinde bulunan örtüaltı üretimi; bütün mevsimlerde birçok tarımsal ürünü sağlayabilen ve tarımsal üretim içerisindeki payı önemli seviyelerde bulunan bir üretim sistemidir. Örtüaltı üretiminin içerisinde yer alan seracılık faaliyetleri ise yine bitkisel üretim döngüsünün vazgeçilmezidir. Sera üretim sistemlerinde sürdürülen üretim faaliyetlerinin açık tarla ya da bahçe üretimindekilere göre daha yoğun ve dikkatli yapılması, sürekli takibinin sağlanması gerekmektedir. Buna bağlı olarak bu sistemlerde biyolojik ve ekolojik faktörlerin üretim süreci boyunca optimum seviyelerde tutulması en önemli ve genellikle problemli noktalardır.

PANKOTEK Akıllı Sera Projesinde bitkilerin yetiştiği ortam izlenip alınan verilerin kaydedilmesi sağlanacak ve bu veriler karar verici sistemde belirli filtrelemelere uğrayacaktır. Bu filtrelemeler sonucunda karar verici sistemin çıktıları gerekli bitkisel uygulamaları harekete geçirecek, bitkinin büyüme ve gelişmesi en iyi şekilde sürdürülecek ve bu optimum seviyeler yardımıyla bitki yetiştirme modellemeleri oluşturulacaktır. Günümüz teknolojileri ile bunları yapmak ne kadar olağan olsa da çağımızın ve sektörün en büyük sorunlarından birisi olan tarımsal bilgi birikimi ile teknolojik altyapı ve destek entegrasyonunu sağlayamamak bu olanağı zorlaştırmaktadır. PANKOTEK Akıllı Sera Projesinde tüm bu olanaklar en iyi şekilde değerlendirilecek ve gerekli entegrasyon sağlanacaktır. Yetiştirilmesi istenen bitkinin fenolojik olarak ilk evresinden son evresine kadar tüm sistem verimliliği ön planda tutulacaktır. Algılayıcılardan alınan verilerin karar verici sistemlerle filtrelenip en net şekilde dönüt olarak bitkilere yerinde ve zamanında bitkisel uygulama şeklinde verilmesi uzaktan kontrol sistemleri ile gerçekleştirilecektir. Veri toplama, işleme, modelleme, tekrar analiz edip yeni verilerin de işlenmesiyle yeni modeller oluşturma, yeni optimum yetiştirme rejimleri belirleyip yapay zeka aracılığıyla ilerleyen yetiştirme periyotlarında bu yeni rejimleri uygulama, aynı zamanda tüm bu süreçleri manuel ve otonom olarak uzaktan bilgisayar ve telefon aplikasyonlarıyla kontrol etme, tüm bu akıllı sistemin nesnelerin interneti aracılığıyla haberleşip verimli bir şekilde entegre çalışması PANKOTEK Akıllı Sera Projesinin en özgün taraflarındandır. Bu akıllı sistemin yönetimsel ve denetimsel her bir bölümü tasarlanırken kullanım kolaylığı ve bütünlüğü ilkeleri esas alınmıştır.

Finallere katılmaya hak kazanan öğrencilerimizi ve danışmanlarını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.