Sınavlar Hakkında Duyuru

Üniversitemizin 21.05.2020 tarihli Senato kararı gereğince; Üniversitemizde altı farklı genel sınav türü yapılması kararlaştırılmıştır. Genel Sınav türleri:
 
  • Çevrimiçi (Online) Test
  • Çevrimiçi (Online) Klasik Sınav
  • Evde Yap (Take-home) Sınav
  • Dönem Ödevi / Rapor
  • Seminer
  • Sunum
YÖK Başkanlığının 19.03.2020 tarihli, “Yeni Koronavirüs Hastalığı Salgınında Eğitim-Öğretim Süreçleri” konulu yazısı gereğince; sınavlar şeffaf, açıklanabilir ve denetlenebilir ilkeler doğrultusunda yürütülecektir.

YÖK Başkanlığının 22.05.2020 tarihli ve “Pandemi Dönemi Ölçme Değerlendirme İlkeleri” konulu yazısı gereğince, “... sınavların şeffaf ve denetlenebilir olmasının sağlanması açısından ilgili öğretim elemanı tarafından kayıt altına alınması ve arşivlenmesi” gerekmektedir.

Bu bağlamda, “Çevrimiçi Test ve Çevrimiçi Klasik Sınavlar”, denetiminin sağlanabilmesi adına, UZEM üzerinden yapılacak, diğer sınav türlerinde de sınavlara ilişkin tüm dokümanlar UZEM üzerinde denetim altına alınacak ve arşivlenecektir.

Genel sınavların güvenliği, sınavı yapan öğretim elemanının sorumluluğundadır.

Dijital ortamlara erişimi olmayan ve Konya’da yaşayan öğrenciler, bağlı bulundukları Fakülte veya Yabancı Diller Koordinatörlüğüne bilgi vermek kaydıyla, Üniversitemiz imkânlarından, Konya dışında olan öğrencilerse, bulundukları yerlerdeki Üniversitelerin imkânlarından yararlanabilirler.


Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.