Ortak Programda En Az Üçüncü Yarıyılın Sonunda 90 Akts Kredisini ve 2:00/4:00 Ortalamayı Sağlayamayan, Diploma Programına Geçiş Yapamayan Öğrencilerin Ders Seçimi İlanı

Ortak programda en az 3 yarıyıl öğrenim gören, 90 AKTS Kredilik ders yükünde başarılı olamayan (başarısız en az bir dersi bulunan), ancak 2:00/4:00 genel not ortalamasına (AGNO) sahip öğrenciler “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde geçmeyi düşündükleri ortak programlarında yer alan diploma programından ders alacaklardır.
 

1. Ders Seçimleri
a) Öncelikle ortak programdaki başarısız oldukları dersler alınacak,
b) Ortak programdaki başarısız olan dersler ile birlikte geçmeyi düşündüğü diploma programında alacağı derslerin, toplam AKTS kredisi 40 AKTS’yi geçmeyecek şekilde belirlenmesi gerekmektedir.
c) Daha önce diploma programına geçememiş ancak diploma programından ders almış öğrenciler sınamalı öğrenci statüsüne (Genel not ortalaması iki yarıyıl üst üste 2:00/4:00’ün altında olan) düşmedikleri takdirde geçiş yapmak istedikleri diploma programından ders almaya devam edeceklerdir.

2. Başvuru Tarihi
Ortak Programı başarı ile tamamlayamayıp Diploma Programlarından ders seçimi yapmak için başvurular 10 – 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında İlgili Fakülte Dekanlığı’na Ders Kayıt İşlemleri Formu ve not döküm belgesi (transkript) ile elden, posta yoluyla ya da e-posta ile yapılacak olup, ders seçimleri danışmanlar ile yürütülecektir. Ders Kayıt Formu için tıklayınız.

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ya da Gıda Mühendisliği Bölümlerinden ders alacak öğrencilere söz konusu bölümlere geçiş yaptıktan sonra bölüm tercih bursu ödenmeye başlanacaktır.

Not: Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

Başvuru yapılacak e-posta adresleri:
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri: mmf@gidatarim.edu.tr
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi öğrencileri: sbbf@gidatarim.edu.tr
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri: tdbf@gidatarim.edu.tr

1642 Ortak Programda Başarısız Olan Öğrenciler İçin Başvuru Formu 2020-2021 güz Eki indir