Ortak Programdan Diploma Programlarına Geçiş İlanı

Ortak programı başarı ile tamamlayan öğrencilerimiz Diploma programına geçiş tercihleri yapacaklardır.

 

Başvuru Koşulları

 

1. a)  Ortak programda en az üç yarıyıl öğrenim görmüş olmak, (İntibaklı öğrenciler hariç)
    b) Mezuniyet kredisine sayılan ortak programdan en az 90 AKTS kredilik ders almış olmak, (İntibaklı öğrenciler hariç)
    c) Alınan tüm derslerden başarılı olmak, başarısız dersi bulunmamak,
    d) Genel not ortalamasının (AGNO) en az 2,00/4,00 olması,
2. Yukarıda belirtilen şartları sağlayan öğrenciler ortak programları içinde yer alan istedikleri diploma programlarından birini seçeceklerdir.
3. Ortak programda en az üç yarıyıl öğrenim gören, 90 AKTS kredilik ders yükünde başarılı olamayan (başarısız en az bir dersi bulunan), ancak 2,00/4,00 genel not ortalamasına (AGNO) sahip öğrenciler “Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde geçmeyi düşündükleri ortak programlarında yer alan diploma programından ders alacaklardır. 1’de belirtilmiş koşulların sağlandığı dönemin sonunda ortak programdan diploma programına geçiş için başvuru yapabileceklerdir.

 

Diploma Programları

 

Mühendislik Programları

1

Bilgisayar Mühendisliği

2

Biyomühendislik

3

Gıda Mühendisliği*

4

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

5

Endüstri Mühendisliği

 

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

1

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri*

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

İktisadi ve İdari Programlar

1

Ekonomi

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

*Bitkisel Üretim ve Teknolojileri ya da Gıda Mühendisliği Bölümlerini seçen öğrencilere söz konusu bölümlere geçiş yaptıkları tarihten itibaren bölüm tercih bursu ödenmeye başlanacaktır.

Başvuru Tarihi

4. Ortak Programdan Diploma Programlarına geçiş için başvurular 10- 14 Ağustos 2020 tarihleri arasında Başvuru Formu ve not döküm belgesi (transkript) ile Fakülte Dekanlığına yapılacaktır. Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Not:

  • Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.
  • Başvurular e-posta yoluyla da kabul edilecektir.
  • Başvuru sonuçları fakülte yönetim kurulu kararı ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderildikten sonra ortak programdan diploma programına geçişler otomasyon sistemi (OBS) üzerinden öğrencilere açılacak olup, öğrenciler geçiş işlemlerini kendileri yapacaklardır.
  • Başvuruda bulunan öğrenciler, başvurunun sonuçlanmasını beklemeden tercih ettikleri diploma programının derslerine devam edeceklerdir.

Başvuru yapılacak e-posta adresi
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencileri: mmf@gidatarim.edu.tr
Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi öğrencileri: sbbf@gidatarim.edu.tr
Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri:  tdbf@gidatarim.edu.tr

 

1641 Başvuru Formu-2020-2021 güz Eki indir