Öğretim Üyesi Alımı İlanı

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

(29.11.2023 Tarih ve 32384 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır)

Üniversitemiz akademik birimlerine, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu” ve  “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca belirli süreli statüde 1 (bir) adet Profesör, 3 (üç) adet Doçent ve 2 (iki) adet Dr. Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 6 (altı) adet öğretim üyesi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Son başvuru tarihi: 13.12.2023

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

Fakültesi

Bölümü/Birimi

Kadro Unvanı

Adedi

Açıklama

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Yazılım Mühendisliği

(Türkçe)

Doçent

1

Doktorasını Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği alanlarının herhangi birinde yapmış olmak. Yazılım Mühendisliği alanında çalışmaları bulunmak.

Bilgisayar Mühendisliği

(İngilizce)

Profesör

1

Doktora veya doçentliğini bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı uzmanlık alanlarından herhangi birinden almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Doçent

1

Doktora veya doçentliğini bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı uzmanlık alanlarından herhangi birinden almış olmak. İngilizce ders verme yeterliliğine sahip olmak.

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını bilgisayar bilimleri, bilgisayar yazılımı, bilgisayar donanımı uzmanlık alanlarından herhangi birinde yapmış olmak. İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

Sosyal ve Beşerî

Bilimler Fakültesi

Psikoloji

(Türkçe)

Dr. Öğretim Üyesi

1

Doktorasını Klinik Psikoloji alanında yapmış olmak.

Okul reddi konusunda çalışmaları bulunmak.

Yönetim Bilişim Sistemleri

(İngilizce)

Doçent

1

Doktora veya Doçentliğini Yönetim Bilişim Sistemleri alanından almış olmak.  İngilizce ders verme yeterliğine sahip olmak.

 

Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adaylardan istenecek belgeler:

  • Başvuru Dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe)

        (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)

  • Özgeçmişi (YÖK formatında)
  • İlanda yer alan kadro durumuna göre uzmanlık durumlarını gösterir belgelerin (Doktora/Doçentlik/Profesörlük) aslı veya noter onaylı sureti. (asılları elden ibra edilmesi halinde aslı idarece görülüp fotokopi alınabilir)
  • Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denklik onay belgesi
  • Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
  • Vesikalık fotoğraf (1 adet)
  • Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)
  • İngilizce eğitim veren bölümlere başvuru yapacak adayların "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin” 8’inci maddesi uyarınca, İngilizce ders verebilme yeterliliğine sahip olunduğunu belgelendirmeleri (YDS-YÖKDİL en az 85 puan veya eş değeri) gerekir.
  • 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali
  • Adaylar, uzmanlık alanıyla ilgili bilimsel yayınları ile bunlara yapılan atıfları, H faktörü değerini, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, araştırma eserlerinin açıkça belirtildiği başvuru dosyasından profesör kadrosu için 6 adet, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrosu başvuruları için 4 adet (CD/USB halinde) dosyayla birlikte 1 adet fiziki başvuru dosyasını elden ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

 

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr      Telefon: (0332) 223 5423-5469         

                                 KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ