Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Başvuru İlanı

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI İLE YATAY GEÇİŞ (EK MADDE-1) BAŞVURU İLANI

A-BAŞVURU
• Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçiş usul ve esasları, Yükseköğretim Kurulu tarafından tespit edilir.
• Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının o yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda öğrenci, hazırlık sınıfı da dâhil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.
• Başvurular değerlendirilirken merkezi yerleştirme puanı yüksek olandan düşük olana doğru sıralama yapılır. En yüksek puana sahip öğrencilerden başlamak üzere kontenjan dâhilinde kabul işlemleri yapılır.

B-BAŞVURU TAKVİMİ

 

Başlangıç

Bitiş

Başvurular

01 Ağustos 2020

15 Ağustos 2020

Başvuru Sonuçlarının İlanı

4 Eylül 2020

İngilizce Yeterlik Sınavı

14 Eylül 2020

15 Eylül 2020

İngilizce Yeterlik Sınavı Sonuçlarının Duyurulması

 

Kesin Kayıt

07 Eylül 2020

11 Eylül 2020

Yedek Kayıt

14 Eylül 2020

15 Eylül 2020

Derslerin Başlaması

21    Eylül 2020


C-BAŞVURU KOŞULLARI:
• Türkiye veya KKTC’deki Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar,
• Üniversiteye kayıt olunan yıldaki ÖSYS / YKS merkezi yerleştirme puanı, geçiş yapmak istenilen programın o yılki taban puanına eşit veya yüksek olanlar,
• Hazırlık sınıfları dâhil tüm ara sınıflarda öğrenci statüsünde kayıtlı bulunanlar,
• Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmayanlar,
• 2016-2017-2018 ve 2019 giriş yıllarında üniversiteye kayıt olanlar yatay geçiş başvurusunda bulunabilirler. (İç Mimarlık ve Psikoloji bölümleri için 2019 giriş yılında üniversiteye kayıt olanlar.)

D-GENEL HÜKÜMLER
Yerleştirme Puanı: Adayların kayıt olduğu yıldaki aldığı yerleştirme puanı, geçiş yapmak istediği Üniversite diploma programının o yılki taban puanına eşit veya yüksek olması,
Kayıt Durumu: Adayın 2019 yılı ve öncesinde Türkiye veya KKTC’de ÖSYS / YKS kılavuzunda yer alan herhangi bir yükseköğretim kurumunun bir lisans diploma programına kayıt olup halen kayıtlı öğrenci statüsünde bulunması gerekir,
-Kayıt dondurmuş veya kayıt yenilememiş olmak, yatay geçiş başvurusu yapmak için engel değildir,
-ÖSYM tarafından belirtilen yükseköğretim kurumlarına yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ile yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.
Başvuru: Yükseköğretim kurumlarında kayıtlı olan hazırlık sınıfı, ara sınıflar ve son sınıf dâhil tüm öğrenciler başvuru yapabilirler.
Daha önce Ek Madde-1 kapsamında yatay geçiş yapmamış olmak: Daha önce merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş yapmış olan adaylar, tekrar başka bir Üniversiteye bu şekilde yatay geçiş yapamazlar; ancak, Ek Madde-1 uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS merkezi yerleştirme sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.

E-EK BAŞVURU KOŞULLARI
• İngilizce Dil Yeterliği: Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru için İngilizce dil yeterliğini gösterir belgenin sunulması gerekir. İngilizce Hazırlık Programı veya birinci sınıfta geçiş yapmak isteyip başvurulan programın dil yeterlik koşulunu sağlayamayan adaylar İngilizce Hazırlık Programı’nda öğrenim görürler. İkinci veya üstü sınıflarda geçiş yapmak isteyen adayların ise İngilizce dil yeterlik koşulunu sağlamaları zorunludur. İngilizce Hazırlık Programı’nda azami süreyi tamamlayarak ilişik kesme durumuna gelen adaylar, yalnızca öğrenim dili Türkçe olan programlara başvuruda bulunabilirler. Öğrenim dili İngilizce olan programlara başvuru için İngilizce dil yeterliğini gösterir belgenin sunulması gerekir.
• Mühendislik lisans programına başvuran adaylar için ek koşullar:Mühendislik programlarına başvurularda 2016 - 2017 yıllarında yerleşen adayların 240 bininci ve üzeri, 2018 - 2019 yılında yerleşen adayların yerleştirme puan türünde başarı sırası 300 bininci ve üzeri sırada olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.
• İç Mimarlık lisans programına başvuran adaylar için ek koşullar: İç Mimarlık programına başvurularda 2019 yılında yerleşen adayların yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 bininci ve üzeri sırada olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan adayların başvuruları değerlendirilmeyecektir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi lisans programlarının yıllara göre taban puanları için tıklayınız.

F-KONTENJANLAR 

Ortak Programlar

Öğrenim Dili

Diploma Programları

Puan Türü

Kontenjan

Mühendislik Programları

İngilizce

Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

MF-4

30

İç Mimarlık

Türkçe

İç Mimarlık

5

İktisadi ve İdari Programlar

İngilizce

Ekonomi
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

TM-1

12

Psikoloji

Türkçe

Psikoloji

TM-1

15

 

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

 

İngilizce

 

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

MF-3

 

12


G-BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
• Başvuru Formu. Başvuru Formu için tıklayınız.
• Öğrenci Belgesi: Kayıtlı olunan Üniversite tarafından hazırlanmış imzalı mühürlü belge veya e-devletten alınmış,
• Ek Madde-1 Belgesi: Kayıtlı olunan Üniversite tarafından hazırlanmış, başvuran öğrencinin Ek Madde-1 uyarınca daha önce merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçiş yapmadığını belirten belge, resmi yazı,
• ÖSYS / YKS Yerleştirme Puanları Sonuç Belgesi: Aday öğrencinin kayıtlı olduğu üniversiteye yerleştiği yıla ait yerleştirme sonucunu gösteren belge,
• Mühendislik programlarına başvurular için ÖSYS / YKS Yerleştirme Puanları ve Başarı sıralamaları sonuç belgesi
• Öğrenim Dilini Gösterir Belge: Kayıtlı olduğu programın öğrenim dili hakkında açıklayıcı bilgi yer almalıdır.

Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

H-DEĞERLENDİRME
• Yerleşme puanları dikkate alınarak en yüksek puandan en düşük puana göre sıralaması ilgili akademik birimler tarafından yapılır ve yönetim kurulu tarafından karara bağlanır.
• Sonuçlar başvuru takviminde ilan edilen tarihlerde Üniversitemiz ana sayfasında ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nın sayfasında duyurulur,

İ-KAYITLARDA İSTENECEK BELGELER
• Başvuru için istenilen evraklardan, orijinal ıslak imzalı sunulmamış belgelerin tamamı,
• Son altı ay içinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,
• Öğrenim ücretinin ödendiğine dair dekont.
Yatay Geçiş Uygunluk Belgesi: Kayıtlı oldukları üniversiteden yatay geçiş yapmalarına engel bir durum olmadığına dair imzalı resmî belge,
Ders İçerikleri: Transkriptte belirtilen derslerin ayrıntılı tanımlarını ve içerik bilgilerini içeren belge.
Transkript: Kayıtlı olunan üniversite tarafından hazırlanmış, alınan tüm dersleri, notları ve not ortalamalarını gösteren not döküm belgesi.
Nüfus Cüzdanı: Başvuru esnasında fotokopisi çekilip aslı verilecektir.

J-BURSLAR
Üniversitemiz lisans programlarına Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş durumunda adayların üniversiteye yerleştiği yıldaki başarı sırası dikkate alınarak o yılda Üniversitemize yerleşen öğrencilere uygulanan burs, indirim ve teşvikler uygulanacaktır.

K-ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

 Fakülte

 Ortak Programlar

 Diploma Programları

 Ücretler

 Hazırlık sınıfı, 1., 2., 3. ve 4.sınıf intibaklarda

 Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Mühendislik Programları

Bilgisayar Mühendisliği
Biyomühendislik
Gıda Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

30.500 TL

30.500 TL

İç Mimarlık

İç Mimarlık

32.500 TL

32.500 TL

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

İktisadi ve İdari Programlar

Ekonomi
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

30.500 TL

30.500 TL

Psikoloji

Psikoloji

32.500 TL

32.500 TL

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Genetik ve Yaşam Bilimleri Programları

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri
Moleküler Biyoloji ve Genetik

30.500 TL

30.500 TL


L-BAŞVURU YERİ
Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:9 42080
Meram/KONYA/TÜRKİYE
ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr

Tel: 0332 223 5484 / 5433

1598 Taban Puan Eki indir
1598 Ek Madde-1 Yatay Geçiş Başvuru Formu Eki indir