FBE 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları Hakkında Duyuru

2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için yatay geçiş başvuruları 31 Ağustos 2020 - 10 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Adayların, Başvuru Formunu doldurup ıslak imzalı olarak ve formda belirtilen evraklarla birlikte şahsen veya posta ile Enstitü Sekreterliğine teslim etmesi gerekmektedir. Posta ile başvuru yapılması durumunda belgelerin fotokopileri gönderilebilir, ancak kesin kayıt sırasında söz konusu belgelerin asıllarının görülmesi zorunludur. Belgelerin asıllarının olmaması veya önceden gönderilen kopyalarla uyuşmaması durumunda adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Postada yaşanacak gecikme ve kayıplardan Enstitümüz sorumlu değildir.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin “Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü” başlıklı 15’inci maddesi şu şekildedir:

MADDE 15 - (1) Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş başvurusunun, ilgili anabilim dalının olumlu ve gerekçeli görüşü alınarak ilgili enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır. Yüksek lisansta en geç üçüncü yarıyılın sonuna kadar yatay geçiş yapılabilir. Öğrenci öğrenim gördüğü programda ancak bir kez yatay geçiş yapabilir. Ders muafiyetleri ilgili EABD’nin kararı ve enstitü yönetim kurulunun onayı ile karara bağlanır.

Not: 1- Bir başka Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programından Üniversitemiz Tezsiz Yüksek Lisans Programlarına yapılacak Yatay Geçiş isteğinin en geç 1. yarıyıl sonunda yapılması zorunludur.
2- Başvuru sonucu kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar Enstitü Sekreterliğine şahsen ya da noter onaylı olarak vekilleri vasıtasıyla kayıtlarını yaptırabilirler.

Başvurular

:

31 Ağustos 2020 - 10 Eylül 2020

Sonuçların İlanı

:

21 Eylül 2020 Saat: 18:00 itibaren FBE web sayfasından duyurulacaktır.

Kayıt Tarihi

:

22 - 24 Eylül 2020 Saat: 09:00 - 17:00 arasında

(İstenen belgelerin asıllarının kayıt esnasında ibrazı gerekmektedir)

Eğitime Başlama

:

28 Eylül 2020

 

Anabilim Dalı

Bilim Dalı

Yarıyılı

Kurum İçi

Kurumlar Arası

Bilgisayar Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği Tezli (İngilizce)

Güz

2

2

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tezli (Türkçe)

Güz

2

2

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tezli (İngilizce)

Güz

2

2

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji Tezli (Türkçe)

Güz

2

2

Biyoteknoloji

Biyoteknoloji Tezli (İngilizce)

Güz

2

2

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Tezli (Türkçe)

Güz

2

2

Endüstri Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği Tezli (İngilizce)

Güz

2

2

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Tezli (Türkçe)

Güz

2

2

Gıda Mühendisliği

Gıda Mühendisliği Tezli (İngilizce)

Güz

2

2

 

1607 Yatay Geçiş Başvuru Formu Eki indir