Araştırma Görevlisi Giriş Sınavı Değerlendirme Sonuçları

FAKÜLTESİ: Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi
Bölümü: Bilgisayar Mühendisliği (1 kişi)

İlan Tarihi: 23/08/2019-30867 RG
Giriş Sınavı Tarihi: 13/09/2019
Sonuç Açıklama Tarihi:18/09/2019

 

Sıra No

 

Adı Soyadı

Lisans Mezuniyet Notu

ALES-SAY

Yabancı Dil

Giriş Sınavı

Değerlendirme Sonucu

 

4’lük

Sistem

 

100’lük Sistem

%30

Puanı

%30

Puanı

%10

Notu

%30

Toplam Puanı

Sonuç*

1

Merve YILMAZ

3,29

83,43

25,029

80,12806

24,03842

83,750

8,375

61,50

18,45

75,89242

Kazandı (Asıl)

2

Yasin KIRELLİ

2,63

68,03

20,409

71,15549

21,34665

82,500

8,250

67,50

20,25

70,25565

Kazandı (Yedek)

 

*Giriş Sınavını Asıl olarak kazanan adayın işe başlama işlemleri için en geç 26/09/2019 Perşembe gününe kadar aşağıdaki evraklarla birlikte Personel Daire Başkanlığına başvuruda bulunması gerekir, bu tarihten sonra yapılan başvuru kabul edilmeyecektir.

 1. İşe başlama dilekçesi
 2. Özgeçmiş (YÖK formatında)
 3. Nüfus Cüzdanı/T.C. Kimlik Kartı fotokopisi (3 adet)
 4. Vukuatlı (aile) Nüfus Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir)
 5. İkametgâh ilmühaberi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 6. Lisans Diploma aslı veya noter tasdikli sureti
 7. Transkripti aslı veya noter tasdikli sureti,
 8. ALES Sonuç Belgesi
 9. Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 10. Sağlık Raporu (çalışmasına engel bir durum olmadığını gösterir)
 11. 6 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içinde çekilmiş)
 12. Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
 13. Hizmet Cetveli (Daha önce kamu kurumda çalışmış ya da halen çalışmakta olanlar için)
 14. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 adet) (web sitemizde bulunan form bilgisayar ortamında doldurulacaktır)

*4045 sayılı Kanun ve 2000/284 sayılı “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucuna göre işe başlatılacaktır.

İletişim: 0 (332) 223 5423/5374

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1366 WEB Öndeğerlendirme Sonuçları Eki indir