2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı Duyurusu

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik ve Üniversitemiz Çift Anadal Yönergesi hükümleri uyarınca 2023– 2024 Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve başvuru takvimi aşağıda belirtilmiştir.

A - ŞARTLAR

  1. Öğrenci çift anadal diploma programına kendi anadal diploma programının yalnız üçüncü veya beşinci yarıyıllarının başında, ilan edilen süreler içerisinde başvurabilir.*
    *Üniversitemiz fakültelerinin (Psikoloji ve İç Mimarlık hariç) ortak programlarına öğrenci alındığı için öğrenciler diploma programına geçiş yapıp orada 1 yarıyıl tamamladıktan sonra çift anadal yapabileceğinden sadece 5. Yarıyıl için başvuru yapabileceklerdir.
  2. Başvurduğu yarıyıla kadar ana dal lisans programında alması gereken tüm dersleri almış ve bu derslerden DD (D) veya üzeri ve harf notu verilmeyen derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 3,00 olması,
  3. Öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta, başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde bulunması, bu koşulu sağlamayanlar için Çift Anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olması, ayrıca başarı sıralaması şartı aranan programlarda çift anadal yapmak isteyen öğrencinin, belirlenen diğer şartların yanı sıra kayıt olduğu yıldaki ilgili programın Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen başarı sıralaması şartını da sağlamış olması gerekir.

 

B - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Başvuru Formu. Çift Anadal Başvuru Formu için tıklayınız.

-ÖSYM Sonuç Belgesi ( İlk %20 ye giremeyen öğrenciler için)

-Transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından başvurunuza eklenecektir.)
-Ayrıca Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi diploma programlarına başvuracak Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi ile Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğrencileri ÖSYS / YKS Yerleştirme Puanları ve Başarı sıralamalarını gösteren sonuç belgesini başvurularına ekleyeceklerdir.

 

C - BAŞVURULAR
-Çift Anadal programına başvuru yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.

-Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.

Başvuru Adresi: Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No:942080

Meram/KONYA/TÜRKİYE

Tel: 0332 223 5433

 

D - ÇİFT ANADAL PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Çift Anadal Başvuru Başlangıç Tarihi

28 Ağustos 2023 Pazartesi

Çift Anadal Başvuru Son Günü

01 Eylül 2023 Cuma

Çift Anadal Sonuç İlan

13 Eylül 2023 Çarşamba

Çift Anadal Kayıtları

14 Eylül 2023 Perşembe/15 Eylül 2023 Cuma

 

E - ÇİFT ANADAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Üniversitemizin taahhüdü çerçevesinde çift anadal başvuru koşullarını sağlayan her öğrencimiz, çift anadal başvurusu yapabilecekleri istedikleri bir diploma programında çift anadal öğrenimi yapabilirler. Bu sebeple kontenjan belirlenmemiştir. 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Diploma Programları

Çift Anadal Programına Başvurusu Kabul edilecek Diploma Programları

Bilgisayar Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik

Endüstri Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Biyomühendislik

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Diploma Programları

Çift Anadal Programına Başvurusu Kabul edilecek Diploma Programları

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Yönetim Bilişim Sistemleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi Diploma Programları

Çift Anadal Programına Başvurusu Kabul edilecek Diploma Programları

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği

 

F - DEĞERLENDİRME
İlgili öğrencilerin başvuru koşullarını sağlayıp sağlamadıkları, başvuru yapabilecekleri diploma programını tercih edip etmedikleri Fakültelerce kurulan komisyonlarca değerlendirilir. Yönetim kurullarınca karara bağlanır.


G - İLGİLİ BAĞLANTILAR

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi için tıklayınız.

Not: Öğrenciler Çift Anadal programlarından, başvuru koşullarını sağladığı, tercih edebileceği diploma programından sadece birine kayıt yaptırabilir.

 

2700 Çift Anadal Başvuru Formu Eki indir