Psikoloji Bölümü Lisans Öğrencilerimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde düzenlenen VI. Ulusal Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi’ne Katıldı

Psikoloji Bölümü Lisans Öğrencilerimiz Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde düzenlenen VI. Ulusal Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi’ne Katıldı

Psikoloji Bölümü lisans öğrencileri Dilara Ünlü, Tuana Erva Başbalçık ve Hanife Büşra Çibik, Arş. Gör. Fatma Nur Dolu danışmanlığında yürüttükleri bitirme projesi bulgularını “Sosyal Medyada Çocuklarını Paylaşma Sıklığının Benlik Öz Saygısı Üzerindeki Etkisinde Paylaşan Ebeveynlik Düzeyinin Aracı Rolü” başlığı ile 07-09 Haziran tarihlerinde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde düzenlenen VI. Ulusal Psikoloji Lisansüstü Öğrencileri Kongresi’nde sözlü olarak sundu.
 

Öğrencilerimizin bildiri özeti, konferans bildiri kitabında online olarak erişime açılacaktır.