Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Süleyman Değirmen ve Dr. Öğr. Üyesi Ömür Saltık 21. Ulusal İktisat Ulusal İktisat Kongresi’ne (EKON-TEK 2021) Katıldı

Ekonomi Bölümü Öğretim Üyelerimiz Prof. Dr. Süleyman Değirmen ve Dr. Öğr. Üyesi Ömür Saltık 21. Ulusal İktisat Ulusal İktisat Kongresi’ne (EKON-TEK 2021) Katıldı Türkiye Ekonomi Kurumu (TEK) ve Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından 5-7 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlen 21. Ulusal İktisat Ulusal İktisat Kongresi (EKON-TEK 2021)'ne katılan Ekonomi Bölümü öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Süleyman Değirmen ve Dr. Öğr. Üyesi Ömür Saltık kongrede "E7 ve G7 Ülkelerinde Sürü İçgüdüsü: Banka ve Piyasa Tabanlı Sistemlerde Kültürel Boyutların Etkisi" ve "Bankacılık Sektöründe Finansal İnovasyonun Ekonomik Büyümeye Etkileri: Bölgeler ve İller Örneği" başlıklı bildirileri sundular.