Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencimiz Esra AKKUŞ’un Projesi "TÜBİTAK 2209-A Programı” Kapsamında Desteklenmeye Hak Kazandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencimiz Esra AKKUŞ’un Projesi Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencimiz Esra AKKUŞ’un Doç. Dr. Kıvanç BİLECEN danışmanlığında sunmuş olduğu “Siyez Buğday Genotiplerinde Bulunan Retrotranspozon Genlerinin in vitro Tespit Edilmesi” başlıklı projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje kapsamında siyez buğdayında (Triticum monococcum) α/β-gliadin genlerini ihtiva eden gli-2 lokusunda bulunan retrotranspozonların incelenmesi ve bu temelde gli-2 lokusu için retrotranspozon temelli bir genotiplendirme için moleküler belirteçlerin tespit edilmesi hedeflenmektedir.

Öğrencimizi ve danışmanını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.