Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimizden Gökçe Naz AKIN’ın Projesi "TÜBİTAK 2209-A Destekleme Programı" Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimizden Gökçe Naz AKIN’ın Projesi Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 4. sınıf öğrencilerinden Gökçe Naz AKIN’ın Prof. Dr. Kıvanç BİLECEN’ ve Dr. Öğretim Üyesi Aylin GAZDAĞLI TALAYın danışmanlığında sunmuş olduğu “Siyez Buğdayına Ait Varyetelerin Fusarium Başak Yanıklığı ve Kök Çürüklüğüne Karşı Direncinin Belirlenmesi” başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

Söz konusu proje kapsamında F. graminearum ve F.culmorum’un Türkiye’nin farklı bölgelerinden alınan genotipleri farklı siyez buğdayı varyetelerinin üzerindeki patojenik etkilerinin öncelikle laboratuvar ortamında sonrasında da seçilen varyetelerle saha koşullarında araştırılması ve Fusarium başak yanıklığına karşı direnç farklarının ortaya konulması amaçlanmaktadır. Öncül çalışmalarda iki adet varyete halihazırda tespit edilmiş bulunmaktadır. Bu proje kapsamında farklılık gösteren varyetelerin sonraki projelerde ve çalışmalarda farklılıklarının moleküler olarak ortaya konması ile dirençli varyetelerin elde edilmesi yönünde somut bir adım atılmış olacaktır.

Öğrencimizi ve danışmanını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.