Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimizden Gamze KAYA’nın Projesi "TÜBİTAK 2209-A Destekleme Programı" Kapsamında Destek Almaya Hak Kazandı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğrencilerimizden Gamze KAYA’nın Projesi Üniversitemiz Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü 3. sınıf öğrencilerinden Gamze KAYA’nın Prof. Dr. Kıvanç BİLECEN ve Dr. Öğretim Üyesi Aylin GAZDAĞLI TALAY’ın danışmanlığında sunmuş olduğu “Siyez Buğdayının Kuraklık Stresine Verdiği Antioksidatif Tepkinin Antosiyanin Sentezi ve SOD Enzim Profili ile Belirlenmesi” başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında destek almaya hak kazanmıştır.

Söz konusu proje kapsamında SOD antioksidan enzimi profilleri ve kuraklığa dayanıklı varyeteler arasında korelasyonun incelenmesi ve bu şekilde siyez buğdayında kuraklık stresine karşı biyokimyasal bir parametrenin ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra kurak bölgelerde yetiştirilmesi daha uygun olan siyez buğdayı varyetelerinin de belirlenmesi hedeflenmektedir. Belirlenecek bu varyeteler bitki ıslahı çalışmalarında kullanılmak üzere önemli bir potansiyel taşıyacaktır. Nihai olarak siyez buğdayında kuraklığa dayanıklılık ile antosiyanin üretimi ile doğrudan bir bağlantının ortaya konulabilmesiyle antosiyanin pigment üretimi morfolojik bir özellik olarak belirlenebileceğinden dayanıklı siyez buğdayı seleksiyonu için pratik bir uygulama sağlaması da ayrıca beklenmektedir.

Öğrencimizi ve danışmanını tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.