Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi YÖK Tarafından Açıklanan 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda 8 Farklı Kategoride Ülkemizdeki İlk 10 Vakıf Üniversitesi İçerisinde Yer Aldı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi YÖK Tarafından Açıklanan 2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporunda 8 Farklı Kategoride Ülkemizdeki İlk 10 Vakıf Üniversitesi İçerisinde Yer Aldı

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından, üniversitelerin karneleri olarak da nitelendirilen ve ülkemizdeki tüm üniversiteleri farklı kriterler açısından değerlendiren “2019 Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu” na göre KGTÜ 8 farklı kriterde ülkemizdeki ilk 10 vakıf üniversitesi arasında yer alma başarısını gösterdi. KGTÜ bu kriterlerden 4 tanesinde ise ilk 5 vakıf üniversitesi içerisinde yer alırken Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı, doluluk oranı ve eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı gibi kritik öneme sahip 3 kriterde Türkiye’deki ilk 3 vakıf üniversite arasında yer aldı.

YÖK tarafından yapılan çalışmadaki verilere göre KGTÜ Türkiye’deki tüm vakıf üniversiteleri arasında;

  • Üniversitenin sağladığı eğitim burslarından faydalanan öğrenci oranı açısından 1. sırada
  • Programların genel doluluk oranı açısından 5 üniversite ile birlikte 1. sırada
  • Ar-Ge’ye harcanan bütçe oranı açısından 3. sırada
  • Öğrenci başına yapılan harcama miktarı açısından 4. sırada
  • Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen elektronik yayın sayısı açısından 6. sırada
  • Merkezi bütçe dışı öz gelir, döner sermaye, fon vb. gelirlerin yıllık bütçeye oranı açısından 7. sırada
  • Üniversiteye kazandırılan bağış miktarı açısından 8. sırada
  • Üniversite kütüphanesinde öğrenci başına düşen basılı kitap sayısı açısından 10. sırada

yer aldı. Henüz yeni kurulmuş genç bir üniversite olan KGTÜ bu sonuçlarla gerek eğitim-öğretime gerekse araştırmaya verdiği önemi daha önceki yıllarda yine YÖK tarafından yapılan benzer çalışmalarda olduğu gibi bir kez daha somut verilerle göstermiş oldu.