Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile İtalya Ulusal Araştırma Merkezi (National Research Council Of Italy-CNR) ‘nin ‘’Institute For Sustainable Plant Protection (IPSP)’’ Departmanı İle İkili Anlaşma İmzalandı

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ile İtalya Ulusal Araştırma Merkezi (National Research Council Of Italy-CNR) ‘nin ‘’Institute For Sustainable Plant Protection (IPSP)’’ Departmanı İle İkili Anlaşma İmzalandı Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinde imzalanan anlaşmaya, CNR- Institute for Sustainable Plant Protection (IPSP) departmanını temsilen Dr. D. Matthew Haworth katılmış ve Rektörümüz Prof. Dr. Erol Turan ile ikili anlaşmayı imzalamıştır.
CNR’ın Institute for Sustainable Plant Protection (IPSP) departmanı, bitkilerin abiyotik (kuraklık, sıcaklık, tuzluluk…gibi) cevresel stress faktörlerine ve biyotik (bitki patojeni ve hastalıkları) stress faktörlerine karşı tepkileri ve bu tepkilerin digital tarım yöntemleri ile çalışılması üzerine özelleşmiş bir araştırma departmanıdır.

Bitki abiyotik streslerini, ileri bitki fenotipleme metod ve bunları dijital tarım teknikleri ile çalışırken, biyotik streslere karşı faydalı organizmalar, entegre zararlı yönetimi (IPM) ve bunlara yönelik bio-moleküllerin tarımda kullanılması üzerine çalışmalar yapan,
sürdürülebilir ve çevre dostu yaklaşımlara yönelik tarımsal çözümler üretme temelli araştırma ve projeler yapan bir departmandır.

Bu ikili anlaşma çerçevesinde;
Bilimsel araştırma ve eğitim,
Akademik personel, teknik personel ve öğrenci değişimi,
Birleşik düzenlenmiş, ders, seminer, workshop eğitimleri,
İkili projeler ve Avrupa projelerine katılım,
Her iki enstitünün birbirinin araştırma ve altyapı olanaklarına erişimi ve kullanımının sağlanması amaçlanmaktadır.