ENHANCER-Sosyo-Ekonomik Öncelikli Genç Girişimci Kapasite Geliştirme Programı Başvuruları Başladı

ENHANCER-Sosyo-Ekonomik Öncelikli Genç Girişimci Kapasite Geliştirme Programı Başvuruları Başladı Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesinin amacı, yenilikçilik, girişimcilik ve insan kaynaklarına dayalı uyumlu ve kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmektir ve “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler” ve “Ev Sahibi Toplum” içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesi ve etkinliğini artırmaktır.

Girişimcilik Ekosistemi Kurumları İçin Kapasite Geliştirme (Capacity Development for Entrepreneurship Ecosystem Institutions) Programı kapsamında Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan ENHANCER- Sosyo-Ekonomik Öncelikli Genç Girişimci Kapasite Geliştirme Programı (Socio-Economic Prioritized Young Entrepreneur Capacity Building Program) başlıklı projemizin amacı, geçici koruma altındaki Suriyelilerin (GKA) ve yerel ev sahibi toplulukların (LHC) önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin teknoloji ve inovasyon odaklı iş fikirlerini, nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek, katma değeri yüksek yeni girişimlere dönüştürmektir. Bu kapsamda verilecek olan girişimcilik, iş planı, ticarileşme ve ön kuluçka eğitimleri ile birlikte faydalanıcılar, hızlandırıcı programlar ve uluslararasılaştırma işlevlerini yerine getiren aktörler ile bir araya getirilecektir.

Başvurular için;
https://www.gidatarim.edu.tr/duyurularimiz/girisimcilik-ekosistemindeki-kurumlarin-kapasitelerinin-gelistirilmesi-hibe-programi/2650