ENHANCER Projesi Kapsamında SUMAF İzleme Misyonu Üniversitemizi Ziyaret Etti

ENHANCER Projesi Kapsamında SUMAF İzleme Misyonu Üniversitemizi Ziyaret Etti Girişimcilik Ekosistemi Kurumları İçin Kapasite Geliştirme (Capacity Development for Entrepreneurship Ecosystem Institutions) Programı kapsamında Üniversitemiz tarafından yürütülmekte olan ENHANCER- Sosyo-Ekonomik Öncelikli Genç Girişimci Kapasite Geliştirme Programı (Socio-Economic Prioritized Young Entrepreneur Capacity Building Program) başlıklı projesini izleme ve değerlendirme amacıyla SUMAF İzleme Misyonu adına Lead Monitor Antonio Castro, Co-Monitor Fatih Altunkaynak ve Yusuf Yavuzkan 01.06.2023 tarihinde üniversitemizi ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü ve proje koordinatörü Nadiye Gülnar, proje koordinatör yardımcısı Yunus Emre Uğurlu ve proje eğitim sorumlusu Ali Tuncer tarafından proje uygulamalarını içeren bir sunum yapıldı. Rektör Sayın Prof. Dr. Erol Turan ve Rektör Yardımcısı Sayın Prof.Dr.Sencer Buzrul’un katılım sağladığı toplantıda ENHANCER projesi faaliyetleri ve ekosisteme ilişkin detaylar tartışıldı.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan ve Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonuyla yürütülen ENHANCER projesinin amacı, yenilikçilik, girişimcilik ve insan kaynaklarına dayalı uyumlu ve kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmektir ve “Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler” ve “Ev Sahibi Toplum” içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesi ve etkinliğini artırmaktır.