Tarihi Gerçekleri Siyasi Kararlarla Değiştirmeye Çalışanları Şiddetle Kınıyoruz

Tarihi gerçekleri, bilimi, ahlakı ve vicdanı ayaklar altına alarak Türk Milletini “soykırım” ile suçlamaya çalışanları şiddetle kınıyoruz. Türk milleti, şerefli tarihi boyunca hep, mağdurun, mazlumun, adaletin ve Hakk’ın yanında yer almıştır.  Tarihte, “Soykırım” ve “sömürgecilik” kavramlarını  arayanlar, öncelikle kendi geçmişlerine  bakmalıdırlar.  Türkler, adaleti esas alan yönetim anlayışı içinde; başta “millet-i sadıka” olarak adlandırdıkları Ermeniler olmak üzere, birlikte yaşadığı bütün halklara din ve vicdan hürriyeti içerisinde yaklaşmış, Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı vb. örnekleri olduğu üzere liyakat gösterenlerin devletin en üst kademelerine gelmelerine asla engel olmamıştır.  Vakıa bu iken, Emperyalist güçler, son 200 yılda  “Şark Meselesi” çerçevesinde, kendi sömürgeci emelleri uğruna bölge ve dünya barışını tehdit eden politikalar peşinde koşagelmişlerdir.  Günümüzde dahi, aynı niyetle aleni olarak teröristlere  tırlar dolusu silahlar gönderip Ortadoğu’yu kana bulayan, milyonlarca mazlum insanı katleden, onları  mülteci duruma düşüren emperyalistleri  tarih asla unutmayacaktır.

Başta Kafkaslar olmak üzere dünyamızda huzura ve barışa her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan şu günlerde, ABD Başkanının, tarihe, bilime, akla ve vicdana aykırı olarak Türk milletine yönelik “soykırım” suçlaması, ancak halklar arasında kin ve nefret duygularını tahrike yöneliktir. Atatürk’ün “Yurtta Barış Dünyada Barış”  ilkesini şiar edinen Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın korunması yönünde kararlı tutumunu sürdürecektir. Bu vesile ile, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ailesi olarak Ermeni teröristler tarafından katledilen diplomatlarımızı ve bütün şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
 
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ