KGTÜ 2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenci Staj İlanı

KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ ERASMUS KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2022-2023 AKADEMİK YILI 2021-1-TR01-KA131-HED-000004713 PROJE NO. LU

ERASMUS+ PROGRAMI  ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU İLANI
 

İLAN TARİHİ : 15 Mayıs 2023
SON BAŞVURU TARİHİ : 16 Haziran 2023
SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ : 20 Haziran 2023
BİLGİLENDİRME KONFERANSI : 17 Mayıs 2023 (UZEM on-line) saat: 16.00

 

BAŞVURU AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

1. Online Başvuru Linki https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/3d7969d9-c2db-44ae-ac5f-f4576b8d4de0/00000000-0000-0000-0000-000000000000

2. Transkript; Onaylı güncel not döküm belgesi

3. İngilizce Sınav Sonuç Belgesi;

 • Üniversitemiz Yabancı Diller Hazırlık Koordinatörlüğü tarafından 2022-2023 akademik yılında yapılan Erasmus İngilizce Sınav Sonuç Belgesi(en az 50/100),
 • YÖK tarafından geçerliliği kabul edilen TOEFL, YDS veya YÖKDİL sınav sonuç belgesi (YDS/YÖKDİL’ den en az 50/100 veya TOEFL’dan en az 72/120);
 • Yukarıdaki sınavlara ek olarak ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınavlardan alınmış olan puanlar ÖSYM tarafından yayınlanan en güncel dönüştürme tablosu esas alınarak kabul edilmektedir.

4. Davet Yazısı; Öğrencinin staj yapmak istediği kurumdan aldığı “Staj Kabul Mektubu”.
(Kabul mektubu alabilmek için staj yapmak istediğiniz kuruma niyet mektubu ve LAT Formunuzu hazırlayıp göndermeniz gerekiyor.)

5. Özgeçmiş; Staj yapmak istediğiniz kurumların kabul ettiği format olan Europass CV formatında olmalı. Europass özgeçmiş oluşturmak için tıklayınız


BAŞVURU ŞARTLARI

1. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (Birinci Kademe: Lisans, Ön Lisans; İkinci Kademe: Yüksek Lisans; Üçüncü Kademe: Doktora ve Tıpta İhtisas) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2. a) Birinci kademe öğrencilerin birikimli akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 veya 72/100 olması,
    b) İkinci ve üçüncü kademe öğrencilerinin birikimli akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 veya 75/100 olması,

3. Mevcut öğrenim kademesi içerisinde Erasmus+ yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi gerekir. Bir öğrenci Erasmus öğrenim faaliyetinden, aynı öğrenim kademesi içinde (lisans, yüksek lisans ve doktora) toplamda 12 aya kadar hibe alarak faydalanabilir.

4. Öğrenciler, mezuniyetin devamındaki 12 aylık süre içerisinde “Öğrenci Staj Hareketliliği” nden faydalanabilmektedirler. Öğrencilik statüsü devam ederken staj programına başvuru yapan öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki 1 yıl içerisinde, 2-12 ay süre ile staj hareketliliği yapabilmelerine imkân vermektedir. Öğrenci, mezuniyet sonrası staj faaliyetinden yararlanmak istiyorsa, öğrenciliği devam ederken açılan staj hareketliliği ilanına başvurmalı ve seçilmelidir. Mezuniyet sonrası başvurular kabul edilmemektedir.

5. Koordinatörlüğümüzce açılan çağrılara, ilandaki başvuru tarihleri içinde başvuru yapılması gerekir.

6. Başvuru yapmak isteyen adayların, ilanda belirtilen tarihte yapılacak olan “Erasmus+ Başvuru Süreci Bilgilendirme Konferansına katılmaları önerilmektedir.

 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Erasmus öğrenci staj hareketliliği adaylarının sıralaması; not ortalamasının %50’si ve yabancı dil puanının %50’sinden oluşan Erasmus+ notuna göre yapılır. Erasmus notlarına göre en yüksek notu olan öğrenciden en düşük notu olan öğrenciye doğru bölümlere ve ortak programlara ayrılan kontenjan sayıları dahilinde toplam kontenjan sayısı tükenene kadar bölüm ve ortak programlarda en az bir öğrenci asıl ve yedek olacak şekilde yerleştirilir. Öngörülen kontenjandan fazla sayıda başvuru olması durumunda yine öğrencilerin Erasmus Notuna göre her bölüm ve ortak programdan 1 kişi gidecek ve bölüm öğrencilerine öncelik verilecek şekilde yerleştirme yapılacaktır.

Seçim ve Değerlendirme Ölçütleri

Ölçüt

Puan Ağırlığı

Akademik Başarı Düzeyi*

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Yabancı Dil Seviyesi

%50 (Toplam 100 puan üzerinden)

Engelli Öğrenciler (engelliliğin belgelenmesi kaydı ile)

+10 puan

Şehit ve Gazi Çocukları** (belgelendirilmesi kaydı ile)

+15 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrenciler***

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz-her hareketlilik için ayrı ayrı olmak üzere)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma ****(öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır)

-10 puan

Üniversitemizde yapılan Erasmus İngilizce Dil Sınavlarından herhangi birine gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (Her başvurulup girilmeyen sınav için -5)

-5 puan

*Akademik Başarı Düzeyi; 4’lük sistemden 100’lük sisteme not dönüşümlerinde “YÖK’ün 4’lük sistemden 100’lük sisteme not dönüşüm tablosu” esas alınacaktır.

**Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

***Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

****Aynı akademik yıl içerisinde iki hareketlilik (staj ve öğrenim) faaliyetine birden başvurulması durumunda hangi faaliyetten -10 puan düşürüleceği öğrencinin tercihine bırakılır.

 

Programa Dâhil Ülkeler ve Hibe Miktarları

Erasmus+ Öğrenci Staj Hareketliliği aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 

 

Ülke Grupları

 

 

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

 

Aylık Hibe

Öğrenim

(Avro)

 

Aylık Hibe

Staj

(Avro)

 

1. ve 2. Grup Program Ülkeleri

 

Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3. Grup Program

Ülkeleri

 

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

   600

Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamaları karşılamayabilir.

 • Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.
 • Erasmus hibesinin %80’i öğrenci staj hareketliliğine gitmeden evvel, kalan %20’si ise staj hareketliliğinden döndükten ve işlemlerini tamamlandıktan sonra ödenir.
 • Staj anlaşmasında belirtilen programını takip etmeyen ve staja devamsızlığı kurumumuza resmi olarak bildirilen öğrencinin hibesinde kısmen/tamamen kesinti yapılması veya yapılmış olan ödemenin iadesini isteme hakkı üniversitemizde saklıdır.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.
 • Program hakkında detaylı bilgi almak için Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü’ne veya Erasmus+ Bölüm Koordinatörlerine ulaşılmalıdır.

KAPSAM

Staj Hareketliliği: Öğrenciler, yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Yurtdışındaki stajlar, her eğitim kademesindeki çalışmalar ve yeni mezunlar için desteklenmektedir. Staj hareketliliği, öğretmen adayı öğrencilerin ders verme stajlarını, öğrencilerin araştırma asistanlıklarını ve doktora adaylarının ilgili araştırma faaliyetlerini içerir. Ufuk Avrupa ile sinerji yaratmak üzere, staj faaliyetleri, çifte finansman yasağına uygun olmak şartıyla Ufuk Avrupa programı tarafından finanse edilen araştırma projeleri kapsamında da yerine getirilebilir. Staj faaliyeti, öğrencinin öğrenim programının tamamlayıcı bir parçası olmalıdır.

Programın Amacı Nedir?

Programın amacı Avrupa'da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus+ Programı, üniversiteler arasında ülkelerarası iş birliğini teşvik ederek; öğrencilerin ve eğitimcilerin Avrupa'da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkelerdeki çalışmaların ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesine katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

 

Kimler Yararlanabilir?

 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.20 olan ön lisans ve lisans öğrencileri
 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden en az 2.50 olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Kimler Yararlanamaz?

 • Misafir öğrenciler (T.C. vatandaşı veya yabancı)
 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.20’den az olan ön lisans ve lisans öğrencileri
 • Genel not ortalamaları 4.00 üzerinden 2.50’tan az olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri

 

Öğrenci Staj Hareketliliğinden Yararlanma Süresi

En az 2 ay

En fazla 12 ay

 

Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği

 • Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olamayacak durumdaki fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’a katılan öğrenci ve personel (bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.
   

Ek Hibe

 • Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ staj hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ek hibeye başvurulabilir.
   

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

 • Erasmus+ hareketliliğiyle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte: uygun konaklama, seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim materyalleri, refakatçi v.b içerir.
   

Nasıl Başvurulur?

 • Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için Üniversite Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne veya Bölüm Erasmus Koordinatörüne talepler iletilmelidir. Başvurular Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından Ulusal Ajans’a iletilecektir.
   

Uygun Staj Yeri Örnekleri:

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları (Program ülkelerinde yer alan yükseköğretim kurumları ECHE sahibi olmalı, ortak ülkelerdeki yükseköğretim kurumları kendi ulusal mevzuatları uyarınca yetkili bir merci tarafından tanınmış ve staj faaliyetinden önce gönderen kurumla ikili kurumlararası anlaşma imzalamış olmalı)

 

Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:

- Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/abouteu/institutions-bodies_en )

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.

 

Uluslararası İlişkiler ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğü

Sorularınızı gulsum.yartas@gidatarim.edu.tr adresine yazabilirsiniz.