Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Alımı İlanı

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

(29.11.2023 tarih ve 32384 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.)

 

Üniversitemiz ilgili birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin” ilgili maddeleri uyarınca 4 (dört) adet Öğretim Görevlisi (ders veren) 2 (iki) adet Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Söz konusu kadrolara başvuracak adayların; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartları ve ilan edilen özel şartları taşımaları halinde başvuru dilekçesi ve istenen evraklarla birlikte Melikşah Mahallesi Beyşehir Caddesi No: 9 Meram /KONYA adresinde bulunan Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta (kargo) ile süresi içinde başvuru yapmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Adaylarda aranacak nitelikler aşağıdaki tablolarda verilmiştir:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ/ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

 

Fakültesi

Bölümü

Unvanı

ALES

Yabancı Dil

Kadro Sayısı

Özel Şartlar

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar
Mühendisliği

(İngilizce)

Araştırma
Görevlisi

70

(Yetmiş)

SAY

85 (Seksen Beş)

1

Bilgisayar Mühendisliği veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu olmak. Bu alanlardan birinde tezli yüksek lisans ya da doktora yapıyor olmak.

Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi

Psikoloji

(Türkçe)

Araştırma Görevlisi

70 (yetmiş)
EA

50 (elli)

1

Psikoloji alanında lisans mezunu olmak. Klinik Psikoloji bilim alanında yüksek lisans yapıyor olmak.

Psikoloji

(Türkçe)

Öğretim
Görevlisi

70

(Yetmiş)

EA

50 (elli)

1

Lisans ve Yüksek Lisansını Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında yapmış olmak. Bu alanda doktora yapıyor olmak. Beden imgesi, sosyal karşılaştırma eğilimi ve kişilik psikolojisi ile ilgili çalışmaları bulunmak.

Rektörlük

Yabancı Diller
Bölümü

Öğretim Görevlisi

70

(yetmiş)

SÖZ

90

(Doksan)

3

İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Dili Eğitimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı veya İngilizce Mütercim Tercümanlık alanlarından birinden lisans mezunu olmak. Tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak.

   

                Başvuru ve Sınav Takvimi:
                İlan yayın tarihi: 29.11.2023

           Son başvuru tarihi: 13.12.2023                                                                      

           Ön değerlendirme İlan: 15.12.2023

           Giriş sınavı tarihi: 20.12.2023

           Sonuç açıklanma tarihi: 22.12.2023

 

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi adaylarından istenen belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi (hangi kadroya başvuru yaptıklarını ve açık iletişim adreslerini gösteren ıslak imzalı dilekçe) (https://personel.gidatarim.edu.tr/form)
 2. Özgeçmişi (YÖK formatında),
 3. Nüfus Cüzdanı veya T.C. Kimlik Kartı fotokopisi,
 4. Adli Sicil Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir),
 5. Vesikalık fotoğraf (1 adet),
 6. Lisans/lisansüstü mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya ıslak imzalı, mühürlü sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 7. Lisans/Lisansüstü mezuniyeti transkripti aslı veya ıslak imzalı onaylı sureti ya da E-devlet üzerinden alınan belge,
 8. ALES belgesi (Son 5 yıl içinde alınmış)
 9. Yabancı Dil Puanı gösterir belge (İngilizce dilinde son 5 yıl içinde alınmış YDS/YÖKDİL veya eşdeğeri)
 10. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
 11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (terhis, tecil, muaf)
 12. 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu uyarınca hazırlanan KGTÜ-Akademik Personel Adayı Aydınlatma Metni ve KGTÜ-Akademik Personel Adayı Açık Rıza metninin (https://www.gidatarim.edu.tr/kvk) linkinden elde edilen imzalı hali.

Hazırlanarak dosya halinde elden veya posta (kargo) ile teslim edilmesi gerekir, son başvuru tarihi Resmî Gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

 

İletişim: E-Posta: personel@gidatarim.edu.tr      Telefon: (0332) 223 5423 - 223 5469

 

                           KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ