2023-2024 Yılı Bahar Dönemi Erasmus Programı Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Başvuru İlanı

    

İLAN TARİHİ: 26.10.2023

SON BAŞVURU TARİHİ: 11.11.2023

SONUÇLARIN AÇIKLANMA TARİHİ: 12.11.2023

SONUÇLARA İTİRAZ ETMEK İÇİN SON TARİH: 15.11.2023 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI: 03.11.2023 (Yer: Yabancı Diller Koordinatörlüğü Konferans Salonu)

BAŞVURU ADRESİ: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr

BAŞVURU LİNKİ: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/bireysel/basvurulist?ilanGuidId=9bce7f9d-e3fc-4eaa-93d1-27cd88d33d27&ilanGuidAnahtar=d60a23e8-bec9-4797-92eb-4efea735e788


Başvuru QR

BAŞVURU İÇİN GEREKEN ASGARİ KOŞULLAR:

Erasmus öğrenim hareketliliğine başvurabilmek için öğrencilerin aşağıdaki asgari koşulları sağlaması beklenir:

1- Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olması,

2- a) Lisans öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.20/4.00 olması,

b) Başvuru aşamasında henüz transkripti oluşmamış ön lisanstan geçiş yapan öğrenciler için ön lisans mezuniyet notunun en az 2.20/4.00 olması,

c) Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin kümülatif akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

3- Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda ders veya ders niteliğinde olmayan AKTS kredi yükü olması. Ders yükü bulunmayan, örneğin tez dönemine geçen yüksek lisans ve doktora öğrencileri için bir akademik dönemde 30 AKTS’lik ders niteliğinde olmayan iş yükü üzerinden öğrenim anlaşması düzenlenebilir.

4- Mevcut öğrenim kademesi içerisinde, 2014-2020 ve/veya 2021-2027 Erasmus+ dönemlerinde yükseköğretim hareketliliği faaliyetlerinden yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam sürenin 12 ayı geçmemesi.

5- Başvuru sırasında İngilizce yeterlilik puanının en az 60 olması beklenir. İngilizce puanı olarak Hazırlık Geçme Notu, Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Sınavı Notu, YDS ve YÖKDİL puanları ile TOEFL ve IELTS sınav notlarının YÖK eşdeğerlikleri de kabul edilmektedir.

6- Hazırlık ve 1. sınıf öğrencileri başvuru yapamaz.

7- Çift anadalda öğrenim gören öğrenciler aynı dönemde yalnızca bir anadaldan başvuru yapabilirler.

 

Seçim Ölçütleri ve Puan Tablosu

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi *

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

%50 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına **

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere ***

+10 puan

Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma

+ 10 puan

Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar

+10 puan

Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir

+5 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama

-10 puan

İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) ****

-10 puan

Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır)

-5 puan

* Akademik Başarı Düzeyi 4’lük sistemden 100’lük sisteme dönüşümde “YÖK Not Dönüşüm Tablosu” esas alınacaktır. İlgili tabloya aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://oyp.yok.gov.tr/Documents/Anasayfa/4lukSistem.pdf

** Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12.04.1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. maddesine göre; kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hale gelen, ölen veya öldürülenlerin eş ve çocukları ile 23.07.2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. maddesi uyarınca; 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.

*** Önceliklendirme için öğrencinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan hakkında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olduğuna dair yazıyı ibraz etmesi gerekir.

**** Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde; daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette eksiltme uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

 

Eksiltmeler öğrencinin toplam puanı üzerinden yapılır.

Tüm ölçütler dikkate alınarak hesaplanan toplam puanların eşit olması halinde; akademik başarı notu yüksek olan öğrenciye, akademik başarı notunun da eşit olması halinde yaşı küçük olan öğrenciye öncelik verilir.

 

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

 

Başvuru Öncesi ve Başvuru Sırasında Yapılması Gerekenler:

1- Öğrenciler Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği başvurularını aşağıdaki linkte paylaşılan Türkiye Ulusal Ajansı’nın başvurular için hazırladığı web sitesi üzerinden yapmalıdır: https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/

2- Başvuru yapan her aday, bu ilanın ilk sayfasında belirtilen tarih ve yerde yapılacak olan bilgilendirme toplantısına katılmalıdır.

3- Başvuru esnasında sisteme yüklenecek tüm belgeler e-imzalı veya ıslak imza ve mühürlü olmalıdır. Öğrenci bilgi sisteminden alınan belgeler Öğrenci İşlerine, Erasmus Öğrenim ve Staj Hareketliliği Sınav sonuçları Yabancı Diller Koordinatörlüğü’ne onaylatılmalıdır. Üzerinde doğrulama karekodu ve belge kontrol kodu bulunan ÖSYM ve E-Devlet’ten alınan belgeler için onay gerekmez.

4- Öğrenciler Erasmus hareketlilik süreçlerinin takibinden kendileri sorumludur. İlana başvuru esnasında beyan ettikleri iletişim bilgileri güncel bilgiler olmalıdır.

5- Öğrenciler online başvurudan sonra aşağıdaki belgeleri Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim etmelidir:

 1. https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/ adresi üzerinden doldurulan hareketlilik başvuru formu
 2. Onaylı güncel transkript
 3. İngilizce puanını gösterir belge
 4. Misafir olunacak kurumdan alınan kabul belgesi (Acceptance Letter) “Hareketlilik başvurusu kabul edilen öğrencilerden istenir.”
 5. Yurtdışında alınacak (Öğrenim Anlaşmasında yer alan) derslerin, öğrencisi olunan programda hangi derslere karşılık sayılacağını gösteren ilgili kurul kararı veya bunu gösteren Öğrenim ve/veya Staj Anlaşması (Learning Agreement for Studies/Traineeships) “Hareketlilik başvurusu kabul edilen öğrencilerden istenir.”

 

Seçim Süreci ve Hareketlilik Öncesi:

1- Erasmus öğrenim ve staj hareketliliklerinin sıralaması “Seçim Ölçütleri ve Puan Tablosu” üzerinden değerlendirilir.

2- Öğrenciler bölüm bazında sıralanır, her bölüme ayrılan kontenjanlar “Bölüm Kontenjan Tablosu” ile belirtilmiştir.

3- Erasmus başvuruları erasmusbasvuru internet sayfası üzerinden puanlandırıldıktan sonra “Erasmus Komisyonu” toplanır ve ilgili bölüm kontenjanlarına hibe hakkı kazanan adaylar yerleştirilir.

4- Yerleştirme sonuçları erasmusbasvuru internet sayfasında ve üniversitenin resmi internet sayfasında eş anlı olarak duyurulur.

5- Hareketlilik yapacak öğrenciler Erasmus Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek olan oryantasyon eğitimine katılmalı ve bilgi almalıdır. Eksik bilgi nedeniyle yaşanabilecek tüm olumsuzlukların sorumluluğu öğrencilerin üzerindedir.

6- Hareketlilik başvurusu kabul olan öğrenciler aşağıdaki belgeleri tamamlamakla sorumludur:

i) Öğrenim anlaşması formu (Learning Agreement for Studies)

ii) Kabul mektubu (Ev sahibi kurumdan alınacak)

iii)       Hibe sözleşmesi (Erasmus Koordinatörlüğü ile imzalanacak)

iv) Euro hesap bildirim formu

v) Vize talep yazısı

7- Öğrenim anlaşması formu Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından onaylanmalıdır. Bu form, öğrencinin hareketlilikte bulunacağı döneme ilişkin ders seçimini içerecek olup bir dönemde 30 AKTS’lik ders yer almalıdır.

8- Öğrenim anlaşması formu ev sahibi kurum koordinatörlüğüne e-posta yoluyla iletilerek karşı kurumun da imzalı onayı alındıktan sonra Erasmus Koordinatörlüğü’ne teslim edilmelidir.

9- Kabul mektubu ev sahibi kurumun Erasmus Koordinatörlüğü tarafından onaylanmış olmalıdır.

10- Hibe sözleşmesi öğrenci ve Erasmus Koordinatörlüğü ile imzalanacak olup bir nüshası öğrencide kalacaktır. Öğrenim hareketliliği sürecine dair tüm detaylar bu sözleşmede yer almaktadır. Sözleşmede yer almayan uygulamalara izin verilmemektedir.

11- Erasmus Koordinatörlüğü tarafından onaylanan vize yazısı ve pasaportuyla birlikte öğrenci, ilgili ülkenin konsolosluğuna başvurarak vize işlemlerini başlatmalıdır. Her öğrenci kendi vize sürecini yönetmekten sorumludur.

12- Vize belgesini alan öğrencinin Euro hesabına 30 gün içerisinde hareketlilik hibesinin %80’i yatırılacaktır.

13- Öğrenci, Erasmus kuralları gereği, İngilizce dil bilgisi seviye sınavı olan “Online Linguistic Support (OLS)” testini hareketliliğe başlamadan önce tamamlamakla yükümlüdür. OLS sınavı öğrenciye elektronik davetiyeyle gönderilecek olup, öğrenci hareketliliğe başlamadan önce bilgisayar ortamında yapılacaktır. Sınav sonucunun öğrencinin alması gereken kredi yüküne etkisi yoktur. OLS sınavı 2 aşamalı olup 2. aşaması hareketlilik tamamlandıktan sonra yapılacaktr.

14- Hareketlilik boyunca ıslak imzalı belgelerin temin edilemediği durumlarda e-posta eki olarak gönderilen taranmış belgeler Erasmus Koordinatörlüğü tarafından kabul edilecektir.

15- Online belgeler erasmus@gidatarim.edu.tr adresine gönderilmelidir.

 

HAREKETLİLİK SIRASINDA

1- Öğrenim hareketliliği kesintisiz en az 3 ay olmalıdır. Hibe ödemesi, ilgili proje yılı için, üniversitemize tahsis edilecek toplam hibe miktarına bağlı olarak en fazla 12 ay yapılabilir. Öğrenim hareketliliğinde, dönem araları ve resmi tatiller kesinti olarak kabul edilmez.

2- Öğrencinin ders seçiminde bir değişiklik olması durumunda, Erasmus+ üniversitesinin bölüm koordinatörü ile LAS formunun ‘During Mobility’ bölümü düzenlenmeli ve akabinde üniversitemiz Erasmus+ Bölüm koordinatörü tarafından onaylanmalıdır. Tüm taraflarca onaylanmış LAS formu, koordinatörümüze e-posta ile iletilmelidir.

3- Öğrenci, öğrenim dönemini uzatması durumunda, öncelikle koordinatörümüze dilekçe ile başvuru yapmalıdır. Öğrenim dönemini uzatma işlemini sadece Güz Dönemi Hareketliliği süresinde ilan öğrencileri yapabilir. Başvurusu onaylanan öğrenci, üniversitemiz Erasmus+ Bölüm Koordinatörü ile iletişime geçerek uzatılan dönem için LAS formunu yeniden hazırlamalıdır. Bölüm koordinatörünce onaylanan form Erasmus+ üniversitesi bölüm koordinatörü tarafından da onaylanmalıdır. Tüm taraflarca onaylanmış LAS formu koordinatörümüze e-posta olarak iletilmelidir. Erasmus öğrenim hareketliliğinin uzatılma talebi Erasmus Kurum Koordinatörlüğünce değerlendirilecek olup hibeli/hibesiz olarak verilen karar öğrenci ve Erasmus+ Bölüm Koordinatörlüğüne cevaben bildirilecektir.

4- Öğrencinin öğrenim döneminin uzatması durumda, uzatılan dönem için yeni bir kabul mektubunun LAS formu ile koordinatörlüğümüze e-posta olarak iletilmesi gerekmektedir.

5- Öğrencinin öğrenim süresinin kısalması durumunda, verilen hibede gün basında kesinti olacaktır. Öğrenim süresinin uzaması durumdaysa, üniversitemize tahsis edilen hibe durumuna göre hibe aktarılacaktır.

6- Öğrencinin gittiği kurumdaki resmi tatil günleri hariç, öğrenin veya stajının devam etmesi gereken durumlarda 1 haftadan fazla süre ile misafir olduğu kurumdan (şehirden/ülkeden) ayrılması durumunda ayrı kaldığı süre için hibe ödemesi yapılmayacaktır. Daha önce ödeme yapılmışsa, verilen hibenin ödemesi talep edilir.

Bu sürecin takibi, pasaport giriş-çıkış mühürlerine göre yapılmaktadır. Öğrencinin farklı zamanlarda ülke çıkış sürelerinin toplamı 7 günü aşıyorsa devamsızlık yapılan günlerin tamamı için kesinti yapılır.

 

DÖNDÜKTEN SONRA

1- Öğrenci

 1. LAS formu
 2. Değişim transkripti
 3. Katılım sertifikası
 4. Ülke giriş çıkışlarını gösteren pasaport sayfaları
 5. Uçak biniş kartları belgelerini

Islak imzalı ve mühürlü olarak koordinatörlüğümüze teslim etmelidir.

2- LAS formunun, ‘Before Modility’,’During Mobility’ ve ‘After Mobility’ bölümlerini eksiksiz tamamlanmış ve ilgili kişilerce imzalanmış olmalıdır.

3- Değişim transkripti imzalı olarak teslim edilmediği durumlarda e-posta ile koordinatörlüğümüze iletilebilir. Transkriptin bir kopyası koordinatörlüğümüzde kalmalı ve diğer nüshası öğrencinin kayıtlı olduğu fakülte sekreterliğine teslim edilmelidir.

Değişim transkripti, Fakülte Kurulu’nda görüşülecek ve fakülte tarafından. Kurul kararı ile birlikte öğrenci işleri Koordinatörlüğüne teslim edilecektir.

4- Fakülte Kurul kararının bir kopyası koordinatörlüğümüze iletilmelidir.

5- Öğrencinin tanınma işlemleri Erasmus+ Bölüm Koordinatörü tarafından yapılarak ilgili fakülteye karar alınması için gönderilecektir.

6- ‘‘Katılım Sertifikası’’nda öğrencinin hareketlilik yaptığı tarihler bulunmalı ve gidilen üniversitenin Erasmus+ Kurum Koordinatörlüğü tarafından imzalanıp mühürlenmelidir. ‘‘Katılım Sertifikası’’nı Erasmus Kurum Koordinatörlüğü’ne teslim etmeyen öğrencilere kalan hibe ödemesi yapılmaz. Yapılan ilk ödeme geri talep edilerek program iptal edilir.

7- OLS sınavının 2. aşaması tamamlanmalıdır. Sınav öğrenciye elektronik davetiyeyle gönderilecek olup OLS sınavının 2. Aşamasını tamamlamayan öğrenciye kalan hibe ödemesi yapılmayacaktır.

8- Öğrencinin öğrenim hareketliliği deneyimini ölçmek amacıyla, çevrimiçi yapılacak olan ‘’AB Anketi’ni tamamlaması zorunludur. Bu adımı atlayan öğrencinin kalan hibe ödemesi yapılmayacaktır. Anket öğrenciye elektronik davetiye ile gönderilecektir.

9- Yurtdışında bulundukları süre içinde öğrenime devam etmeyen, sınavlara girmeyen ve/veya sorumluluklarını yerine getirmediği tespit edilen öğrencilerin hibelerinde kesinti yapma hakkı koordinatörlüğümüzde saklıdır.

10- Kalan hibe ödemesi, öğrencinin başarılı olduğu toplam kredi sayısı üzerinden hesaplanacaktır. Bir dönem için, en az 20 AKTS ile başarılı dönenen öğrenciye tam ödeme yapılacak olup 11-19 AKTS ile dönen öğrenciler kalan hibelerini almayacaklardır. 0-11 AKTS ile dönen öğrenci önce aldığı hibeyi geri iade etmekle yükümlüdür.

11- Öğrenci, kalan hibenin transferinden sonra ödeme dekontunu e-posta ile koordinatörlüğümüze iletmelidir.

12- Yukarıda belirtilen asamalar eksiksiz terine getirildiği taktirde Erasmus+ öğrenim süreci tamamlanmış olup kalan %20 lik hibe ödemesi öğrencinin banka hesabına aktarılacaktır.

 

KAPSAM

Erasmus+ Programı

Erasmus+ Programı, yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ilke iş birliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği programıdır. Yüksek öğretim kurumlarının birbirleri ile ortak projeler üretip hayata geçirmeleri; kısa süreli öğrenci ve personel değişimi yapabilmeleri için karşılıksız kısmi mali destek sağlamaktır.

 

Program Dahili Ülkeler

Erasmus+ Programına dahil olan Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülke, AB’ye üye olmayıp Avrupa Ekonomik Alanı (AEA) üyesi İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve AB üyesi olamaya aday Türkiye yüksek öğretim kurumlarının istifadesine açıktır.

 

Erasmus+ Programı kapsamında bir hareketlilik faaliyeti gerçekleştirmek için taraflardan birinin mutlaka AB’ye ‘‘tam üye’’ olan bir ülkenin üniversitesi olması gerekmektedir. Türkiye henüz üye olmadığı için ortak kurumun AB üyesi ülkelerden olması gerekir; AEA ülkelerinin üniversitesine öğrenci gönderemez.

 

Programın Amacı Nedir?

Programın amacı Avrupa’da yükseköğretimin kalitesini artırmak ve Avrupa boyutunu güçlendirmektir. Erasmus+ Programı, üniversiteler arasında ülkelerarası işbirliğini teşvik ederek; öğrencinin ve eğitimcilerin Avrupa’da karşılıklı değişimini sağlayarak; programa katılan ülkedeki çalışmaları ve alınan derecelerin akademik olarak tanınması ve şeffaflığın gelişmesinde katkıda bulunarak bu amacı gerçekleştirmeye çalışmaktır.

 

Kimler Yararlanabilir?

 • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,20 olan ön lisans ve lisans öğrencileri.
 • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

 

Kimler Yararlanamaz?

 • Ön lisans ve lisans programında birinci sınıfta okuyan öğrenciler.
 • Misafir öğrenciler (yerli veya yabancı)
 • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,20’den az olan ön lisans ve lisans öğrencileri.
 • Genel not ortalaması 4,00 üzerinden 2,50’den az olan yüksek lisans ve doktora öğrencileri.

 

Öğrencilerin Öğrenim Hareketliliği’nden Yararlanma Süresi

 • En az 3 ay
 • En fazla 12 ay

 

Değerlendirme Ölçüleri ve Payları

Öğrencilerin seçimi, başvuran öğrenciler arasında Merkez tarafından ilan edilen değerlendirme ölçütleri ve ağırlıkları puanları dikkate alınarak, en yüksek puanı alan öğrencilerin Erasmus öğrencisi olarak belirlenmesi sureti ile gerçekleşecektir. Öğrencilerin puan sıralaması fakülteye göre kendi içinde yapılır. Erasmus sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucu, toplam yabancı dil sınav sonucuna %25 etki edecektir. Öğrencinin sınavdan başarılı sayılabilmesi için dil sınav puanı en az B1 (60) seviyesinde olmalıdır.

Sonuçlar Rektörlükçe görevlendirilmiş olan ‘‘Erasmus Seçim Komisyonu’’ tarafından ilgili kriterlere uygun olarak değerlendirilecektir. Seçin sonuçları Üniversite ve Erasmus Koordinatörlüğü internet adresinde yayınlanacaktır.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

 

Hibe Miktarları

Erasmus+ Öğrenci Öğrenim Hareketliliği aylık hibe tutarları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

Ülke grupları

Misafir Olunacak Ülke

Aylık Hibe Öğrenim (Avro)

Aylık Hibe Staj (Avro)

1.ve 2. Grup Ülkeler

Almanya, Avusturalya, Belçika, Danimarka, Finlandiya

Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Lihtenştayn, Malta, Norveç, Portekiz, Yunanistan

600

750

3.Grup Ülkeler

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye

450

600

 

Hibe tutarında değişiklik yapma hakkı AB Komisyonunda saklıdır.

Tahsis edilen hibe destek amaçlı olup; yapılacak tüm harcamalara yetmeyebilir.

 • Öğrencinin uçak bileti, yurt ücreti, yurt depozitosu, sağlık sigortası gibi giderler için Erasmus fonundan ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu giderler öğrencinin kendisi tarafından karşılanır.
 • Erasmus hibesinin %80 öğrenci değişime gitmeden evvel, kalan %20’si ise değişimden geldikten sonra ödenir.
 • Öğrenim anlaşmasında belirtilen ders programını takip etmeyen, derslere veya diğer çalışmalara katılmayarak başarısız olan öğrencilerin hibesinde kısmen/tamamen kesinti yapılması ve yapılmış olan ödemenin iadesini isteme hakkı üniversitemizde saklıdır.
 • İsteyen öğrenciler maddi destekten feragat edebilir.
 • Program hakkında detaylı bilgi almak için Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne ya da Bölüm Koordinatörlüğüne başvuruda bulunulabilir.

 

Değerlendirme sonucundaki asıl ve yedek aday sayısını değiştirme hakkı Erasmus Kurum Koordinatörlüğünde saklıdır.

 Erasmus+ Özel İhtiyaç Desteği

 • Erasmus+, ek hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olmayacak durumdaki fiziksel, zihinsel ve sağlıkla ilgili özel durumları olan Erasmus+’ya katılan öğrenci ve personel(bundan sonra fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel olarak anılacaktır) için rehberlik, karşılama, fiziksel erişim, pedagojik ve teknik destek ve özelikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.

Ek Hibe

 • Hareketlilik süresince özel erişim ihtiyaçlarına yönelik olarak aylık olacağına Erasmus+ öğrenim, staj ve personel hareketliliği ilave olarak Erasmus+ fiziksel, zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilir.

 

Özel Erişim İhtiyacı Nedir?

 • Erasmus+ hareketliliğiyle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar, bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; uygun konaklama seyahat için yardım, tıbbi refakat, destek teçhizat, uygun öğrenim maliyetleri, refakatçi vb. içerir.

Nasıl Başvurulur?

 • Erasmus+ özel ihtiyaç desteği başvuru formu hakkında yardımcı olmaları için üniversite Erasmus+ Koordinatörlüğü’ne Ofisine veya Bölüm Erasmus Koordinatörü ’ne talepler iletilmelidir. Başvurular Erasmus+ Koordinatörlüğü tarafından Ulusal Ajans’a iletilecektir.

KONTENJANLAR

Erasmus+ KA131 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında anlaşmalı olduğumuz üniversiteler ve kontenjanları listesi aşağıdaki linkte yer almaktadır. Yeni anlaşma yapıldığı taktirde ilan süresi içinde kontenjan tablosunu güncelleme hakkı Erasmus kurum Koordinatörlüğünde saklıdır. Tahmini hibeli öğrenci kontenjanı 12’dir.