2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Yabancı Diller Akademik Takvim Hakkında Duyuru

Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı, 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ekte sunulmuştur.

Önemle Duyurulur.

2718 2023-2024 Yabancı Diller Akademik Takvimi Eki indir