2022-2023 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemine İlişkin Alınan Yeni Kararlar

Üniversitemizin Değerli Öğretim Elemanları ve Değerli Öğrencilerimiz,

 
  • Uzaktan eğitim platformunda yapılması mümkün olmayan ve bu zamana kadar yapılamayan derslere ait uygulamalar 24.04.2023 tarihinden itibaren akademik takvime uygun olarak kalan 7 haftalık süre içerisinde toplam 14 haftalık uygulamayı kapsayacak şekilde yoğunlaştırılmış halde “yüz yüze” yapılacak ve bu derslerde devam şartı aranacaktır.
  • Yüz yüze yapılacak ve devam zorunluluğu olan uygulamalı derslere katılamayacak öğrencilerin mazeretlerini belirtir dilekçe ile dekanlıklara başvurmaları  durumunda, bu öğrenciler ilgili “uygulamalı derslerden” çekilmiş sayılacaklar ve bir sonraki akademik yılda bu dersleri alabileceklerdir.
  • Mezun durumunda olup uygulamalı derslere katılamayacak öğrencilerin mazeretlerini belirtir dilekçe ile dekanlıklara başvurmaları durumunda, bu öğrenciler ilgili “uygulamalı derslerini” takvimi daha sonra belirlenecek olan yaz döneminde alabileceklerdir.
  • Bahar dönemindeki ara sınavlar uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacaktır.
  • Yarıyıl sonundaki final, bütünleme, tek ders sınavları ile tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavlar yüz yüze yapılacaktır.