2022-2 BIGG Yeşil Büyüme Çağrısı Açıldı


İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, Türkiye ekonomisi ve sanayisinin yeşil dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla" 2022-2 BIGG Yeşil Büyüme Çağrısı" açıldı.
Başvuru için: bigg.agu.edu.tr