2021 - 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Başvuru İlanı

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
2021 - 2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU İLANI
international@gidatarim.edu.tr

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” da yer alan uyruk ve eğitim koşullarına uygun olan ve T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselere denk bir okulda lise son sınıfta veya mezun durumunda bulunan Yabancı uyruklu adaylar Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi lisans programlarına doğrudan başvuru yapabilirler.

BAŞVURU SÜRECİ
Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte, başvuru sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversitemiz WEB sayfasında bulunan ön başvuru formunun bütün alanların doldurulması gerekmektedir. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilecektir. Form için tıklayınız
 

İSTENEN BELGELER

 1. İstenen belgeler, Türkçe veya İngilizce dışındaki dillerde ise, orijinallerinin kopyaları dışında ayrıca, Türkçe veya İngilizce dilinde onaylı tercümeleri de sunulmalıdır.
  a- Mezun ise lise diploması,
  b- Lise öğreniminde aldığı bütün dersleri ve notlarını gösteren not döküm belgesi,
  c- Başvuru için kullanılan sınav sonuç belgesi (İç Mimarlık ve Psikoloji bölümleri için Türkçe diğer programlar için İngilizce), (Türkçe yeterlilik için; TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan)
  d- Pasaportta resim ve kimlik bilgilerinin bulunduğu sayfanın fotokopisi,
  e- Niyet mektubu.
 2. Başvurulan lisans programının özelliğine göre Üniversite tarafından istenilen ek belgeler, web sayfasında ilan edilir ve bu belgelerin kesin kayıt sırasında ibraz edilmesi gere
 3. Başvuru koşullarını sağlayamayan, başvuru için gerekli bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak süresi içinde sunamayan adayların başvuruları işleme alınmaz. Başvuru süreci tamamlandıktan sonra başvuru bilgi ve belgelerinde değişiklik veya eklentiler yapılamaz.
 4. Adayların, başvuru sırasında sunduğu bilgi ve belgeleri doğrulaması istenebilir veya Üniversite bu bilgi ve belgelerin doğruluğunu araştırabil Bilgi ve belgelerinde herhangi bir usulsüzlük olduğu tespit edilen adayın, programa kabul edilmiş olsa dahi kabul kararı iptal edilir, Üniversiteye kaydı yapılmış olsa dahi kaydı geçersiz sayılır.
 5. Adaylar, başvuru bilgi ve belgeleri üzerinden yapılacak ön değerlendirme sonucunda, gerekli görüldüğü takdirde ilgili birim tarafından mülakat için davet edilebilir. Mülakatlar, Üniversitenin kampüsünde yapılabileceği gibi, Üniversite’nin uygun gördüğü mekânda veya yöntem ile yapılabilir.
   

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE KABUL 

 1. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından değerlendirmeye tabi tutulu Bu değerlendirme sonucu olumlu bulunan adayların başvuru dosyaları ilgili Fakülte Dekanlığına sunulur.
 2. Başvurular Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve ilgili Bölüm Başkanlıkları tarafından değerlendirilip kabul-red kararı ile kesinleşir.
   

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR

 1. Yabancı uyruklu olanlar,
 2. Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, mavi kart sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu’nu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)
 3. Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler / bu durumdaki çift uyruklular,
 4. a) 02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden TC uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
  b) 02.2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin (lise) tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dâhil)
 5. KKTC uyruklu olup; KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCEAL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar.


KİMLER BAŞVURU YAPAMAZ
(Yükseköğretim Kurumunun Belirlediği “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar”)’a göre;

 1. T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanlar,
 2. K.T.C. uyruklu olanlar (ortaöğreniminin tamamını (lise) K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 3. “Kimler başvuru yapabilir” kısmında 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyruklular, (“Kimler başvuru yapabilir” 4 numaralı bendindeki şartları sağlayanlar hariç)
 4. Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyruklular (ortaöğreniminin (lise) tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),
 5. Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular. 
   

BAŞVURUDA KABUL EDİLEN SINAVLAR / DİPLOMALAR
Başvurunuzun değerlendirilmesi için belirtilen sınav veya diplomalardan birini sunmanız gerekmektedir. Kabul edilen sınav / sertifika / diploma listesi için tıklayınız

KONTENJANLAR
Başvurular aşağıda belirtilen Psikoloji, İç Mimarlık bölümleri ile 3 Ortak Program grubundan birine yapılır. Ortak programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, belirlenen koşullar çerçevesinde, mevcut lisans programları arasından mezun olmak istedikleri diploma programını seçerler.

PROGRAM

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjan (*)

Öğrenim Ücreti (**)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

(***)Mühendislik Ortak Programları

İngilizce

50

4.000 $ (USD)

Bilgisayar Mühendisliği, Biyomühendislik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği Lisans derecelerini kapsar.

İç Mimarlık Bölümü

Türkçe

5

4.000 $ (USD)

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

(***) İktisadi ve İdari Ortak Programları

İngilizce

20

4.000 $ (USD)

Ekonomi, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans derecelerini kapsar.

Psikoloji

Türkçe

25

4.000 $ (USD)

TARIM VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

(***) Genetik ve Yaşam Bilimleri Ortak Programları

İngilizce

20

4.000 $ (USD)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Moleküler Biyoloji ve Genetik Lisans derecelerini kapsar.

(*) Programlara müracaat durumuna göre programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilecektir.
(**) Ücretlere KDV dâhil, yerleştirilen programın yıllık ücretidir.
(**)Tüm indirimler dahil ücretlerdir.
(***) Üniversitemizde T- Shaped (İlgili Fakültenin ortak programında ilk üç dönemde ortak derslerin okutulmasının ardından 4. Dönemde şartları sağlayan öğrencilere ilgili program altındaki bölümlerden seçme imkanı verilir.) modeli uygulanmaktadır.
Not: Eğitim-Öğretim süresi İngilizce hazırlık yılı hariç 4 yıldır.

İNGİLİZCE YETERLİK

 1. Üniversitenin lisans programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
 2. Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır.
 3. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
 4. Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce Yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.

  İngilizce Yeterlilik için kabul edilen sınav tablosu

  Başvurulan Program

  Sınav Adı

  Minimum Puan

  Sınav Geçerlilik Süresi

  Lisans

  YDS / E-YDS / YÖKDİL

  60

  5

  TOEFL-IBT

  72

  2

 5. Yukarıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.
   

TÜRKÇE YETERLİK

 1. Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
 2. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisans öğrenimlerine başlayabilirler.
 3. En az son üç yılında, ortaöğrenimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.
   

VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ
Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetlerden adayların kendileri sorumludur.

Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, Konya dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını Konya'ya taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.

KABUL VE ÜNİVERSİTEYE KAYIT

 1. Kabul edilen adaylar, belirlenen tarihler içerisinde ve Üniversite tarafından ilan edilen belgeler ile birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen başvurarak kayıt yaptırırlar.
 2. Kayıt sırasında adayların, başvuruda sundukları belgelerin asıllarını, tercüme ettirdikleri belgelerin asıllarını ve aşağıda belirtilen ek belgeleri sunmaları gerekir:
  a- Lise diploması aslı veya lise diploması henüz hazırlanmadığı için alınamamışsa, geçici mezuniyet belgesi aslı,
  b- Lise diplomasının Türk liselerinden alınan diplomalara denk olduğunu gösteren C. Milli Eğitim Bakanlığından alınacak “Denklik Belgesi” aslı,
  c- Yurtdışında ikamet eden yabancı uyruklu adayların ülkelerindeki (veya ülkelerinde yoksa en yakın) C. Konsolosluğundan alınmış “Öğrenim Meşruhatlı Vize”,
  d- 2 adet vesikalık fotoğraf.
 3. Eksik belge ve posta yoluyla kayıt yaptırılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.
 4. Öğrenim ücretini ilan edilen süre içinde ödemeyenlerin kayıtları yapılm
 5. Her aşamada kesin kayıtlar için gerekli olan tüm belgeler bakımından sahte veya tahrif edilmiş belge kullanan veya üniversiteye giriş sınavında sahtecilik yaptığı belirlenen kişinin kaydı, kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir ve hakkında kanuni işlemler başlatılır. Bu kişi Üniversiteden ayrılmışsa, kendisine verilen diploma dâhil tüm belgeler iptal edili Bu kişilerin yatırmış olduğu öğrenim ücretleri geri ödenmez.
 6. 18 yaş altında olan öğrenciler için vekâletname (yasal vasileriyle kayda gelmemeleri durumunda) ile işlem yapılacaktır.


Finansal Taahhüt Belgesi: Öğrencilerin maddi durumlarının Türkiye de yükseköğrenimlerini sürdürmeleri için yeterli olacağını belgelendirmeleri gerekir.

KONAKLAMA BİLGİLERİ VE SOSYAL İMKANLAR
Üniversitemiz kampüsünde kız ve erkek öğrenciler için ayrı binalar olmak üzere konaklama imkanı sağlayan Öğrenci Konuk Evi mevcut olup sabah kahvaltısı ve öğlen yemekleri öğrencilerimize ücretsizdir. Ayrıca öğrencilerimize eğitimlerine Üniversitemiz kampüsünde fiziki olarak devam ettikleri akademik yıl sürelerinde 250TL burs verilmektedir.

BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular

24 Mayıs 2021 – 27 Ağustos 2021

İstenen Belgelerin Asıllarının Gönderilmesi için Son Tarih

 6 Eylül 2021

Sonuçların İlanı

13 Eylül 2021

Kayıt Tarihi (Asıl)

YÖK tarafından Belirlenecek

İngilizce Yeterlilik Sınavı

27 – 28 Eylül 2021

Eğitime Başlama

4 Ekim 2021

NOT: Aynı anda birden fazla lisans programına başvuru yapılamaz. Online başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgelerinin onaylı fotokopisi başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemizde olacak şekilde eksiksiz olarak elden veya posta / kargo ile aşağıda belirtilen adrese ulaştırdıkları takdirde değerlendirmeye alınacaktır.

İLETİŞİM, ADRES VE POSTA BİLGİLERİ
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No: 9
42080 Meram / KONYA / TÜRKİYE

T: +90 (332) 223 5488 - 5369
F: +90 (332) 223 5490 

www.gidatarim.edu.tr
gulsum.yartas@gidatarim.edu.tr
international@gidatarim.edu.tr


KGTÜ Lisans Programlarına Yurtdışından Ögrenci Kabulu Yönergesi Eki indir