2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Programlara Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Başvuru İlanı

T.C.
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ
2021 - 2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA YURT DIŞINDAN ÖĞRENCİ KABULÜ BAŞVURU İLANI

internatinonal@gidatarim.edu.tr

Üniversitemiz Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüleri Yüksek Lisans Programlarına, 2021 – 2022 Akademik Yılı, Yurt dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar kapsamında Yabancı Uyruklu Öğrenci alımı yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI
a- Üniversitemiz lisansüstü programlarda öğrenim görebilmek için adayın, yabancı öğrenci statüsünde olması,

b- Bir üniversitenin lisans programından mezun ya da son sınıfında olması, kesin kayıt tarihine kadar ilişiğini kesip kayıt olmasında engel olmaması,

c- Yukarıdaki şartları taşıdığı halde T.C. Üniversitelerinden yabancı öğrenci statüsü ile mezun olarak gelen adayların, mezun oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almamış olması gerekmektedir.

BAŞVURU

 1. Başvurular, ilan edilen başvuru tarihlerinde, aşağıda belirtilen başvuru belgeleriyle birlikte, başvuru sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Üniversitemiz internet sayfasında bulunan ön başvuru formunun bütün alanlarının doldurulması gerekmektedir. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylarla iletişime geçilecektir. Form için tıklayınız
 2. Yurt dışında öğrenim gören adayların eğitim almış oldukları kurumun tanınırlığı ve almış oldukları eğitimin uygunluğu YÖK tarafından onaylandığı takdirde başvuruları geçerli olur.
 3. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi’nde özel öğrenci statüsünde öğrenim gören öğrenciler, yurt dışından öğrenci kabulü takvimindeki tarihler arasında başvuru yaptıkları takdirde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliğine göre değerlendirmeye alınarak olumlu sonuçlanması durumunda normal öğrenci statüsünde kayıt yaptırarak eğitimlerine devam edebilirler.
 4. Lisanüstü programlara kabul edilen öğrencilerin kayıt işlemleri Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Lisanüstü Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesine uygun olarak ilgili enstitü tarafından yapılır.  

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 1. Çevirimiçi Başvuru Formunun bilgisayar çıktısı,
 2. Diploma Fotokopisi (Yurt dışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi),
 3. Onaylı Transkript (not döküm belgesi) örneği (lisans transkripti),
 4. Kimlik Belgesinin fotokopisi (Pasaportun kimlik ile ilgili kısımlarının fotokopisi),
 5. 2 adet Fotoğraf,
 6. Referans Mektubu (İki adet),
 7. Niyet Mektubu (Öğrencinin lisansüstü amacını, çalışmalarını ve projelerini anlattığı mektup),
 8. Özgeçmiş,
 9. Türkçe / İngilizce dil yeterlilik belgesi.

Not: Aynı anda birden fazla lisansüstü programa başvuru yapılamaz.


İNGİLİZCE YETERLİK

 1. Üniversitenin lisansüstü programlarına başlayabilmek için öğrencilerin İngilizce Yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
 2. Resmi dili İngilizce olan ülkelerin vatandaşlarının İngilizce yeterliklerine, Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından mülakat ve gerektiğinde yazılı sınav yapılarak karar verilir.
 3. Öğrencilerin, İngilizce yeterlilikleri açısından Senato tarafından eşdeğerliliği kabul edilen ve geçerlilik süresi belirlenen uluslararası sınavlarda, yine Senato tarafından belirlenen düzeyde alınmış sınav sonuç belgeleri ile başarılı olduklarını belgelendirmeleri şartı aranır. Adaylar geçerli İngilizce yeterlik belgesini başvuru sırasında sunmak zorundadırlar. Geçerli dil belgesi sunanlar, Üniversitenin İngilizce yeterlik sınavına girmeden lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler.
 4. Uluslararası geçerliği olan yabancı dil belgesini sunamayan öğrenciler, Üniversitenin İngilizce Yeterlik sınavına girmek ve söz konusu sınavdan Senato tarafından belirlenen düzeyde puan almak zorundadırlar.
 5. Aşağıda sözü geçen sınavlara ilişkin belge sunamayan veya bu sınavlardan başarısız olan öğrenciler Üniversitenin İngilizce Hazırlık Sınıfına devam etmekle yükümlüdürler.
 6. Hazırlık Sınıfı eğitimi ve lisansüstü programına başlama koşulları için Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi KGTÜ Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hükümleri uygulanır.

 

YDS / E-YDS / YÖKDİL / TOEFL-IBT / YETERLİLİK TABLOSU

Başvurulan Program

Sınav Adı

Minimum Puan

Sınav Geçerlilik Süresi

Yüksek Lisans

YDS / E-YDS / YÖKDİL

60

5

TOEFL-IBT

72

2


TÜRKÇE YETERLİK

 1. Öğrenim dili Türkçe olan programlara kayıt olan öğrencilerin, Türkçe yeterliklerini belgelemeleri zorunludur.
 2. TÖMER veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınavlarından B1 (Orta) düzeyinde veya üzeri puan alan öğrenciler lisansüstü öğrenimlerine başlayabilirler.
 3. Lisans eğitimini Türkiye’de Türkçe öğrenim veren kurumlarda tamamlayanlardan Türkçe Yeterlik Belgesi aranmaz.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ÜCRETLER
Değerlendirmede adayın, transkript genel not ortalaması, yabancı dil sınav sonucu, niyet mektubu, referansları dikkate alınarak programa kabul edilip edilmeyeceği kararlaştırılır. Başvurusu kabul edilen adaylara, e-posta ile Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü tarafından zorunlu ön ödeme işlemleri ve kayıt ile ilgili bilgiler içeren bildirim mektubu gönderilir. Belirtilen süreler içerisinde işlemlerini başlatmayan veya ön ödemesini yapmayan adayların yerine varsa yedek listedeki adaylara bildirim mektubu gönderilir. Ön ödeme yapılan tutar, kayıt olunan ilk dönem öğrenim ücretinden mahsup edilir. Ön ödeme yaptığı halde kesin kayıt işlemlerini tamamlamayan adaya ön ödeme ücreti iade edilmez. Ancak, öğrencinin vize başvurusunun reddedilmesi durumunda bunu ispat eden bir belge ile Üniversiteye başvurduğu takdirde ön ödemesi iade edilir.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjanlar (*)

Öğrenim Ücreti (**)

Programlar

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

2

4.000 $ (USD)

Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

2

4.000 $ (USD)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

2

4.000 $ (USD)

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

2

4.000 $ (USD)

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

2

4.000 $ (USD)

Biyoteknoloji Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

2

4.000 $ (USD)

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

2

4.000 $ (USD)

Endüstri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

2

4.000 $ (USD)

Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

2

4.000 $ (USD)

Gıda Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

2

4.000 $ (USD)

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

2

4.000 $ (USD)

Biyoteknoloji Doktora Programı

İngilizce

2

4.000 $ (USD)

 

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Öğrenim Dili

Toplam Kontenjanlar (*)

Öğrenim Ücreti (**)

Programlar

Tarımsal İşletmecilik ve Kooperatifçilik

Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

2

4.000 $ (USD)

İşletme Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

2

4.000 $ (USD)

İşletme Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

2

4.000 $ (USD)

Ekonomi Tezli Yüksek Lisans

İngilizce

2

4.000 $ (USD)

Ekonomi Tezli Yüksek Lisans

Türkçe

2

4.000 $ (USD)

İşletme Doktora Programı

Türkçe

2

4.000 $ (USD)

(*) Programlara müracaat durumuna göre programlar arasında kontenjan aktarımı yapılabilecektir.
(**) Ücretlere programın tamamının KDV dâhil ücretidir.


VİZE VE İKAMET İZNİ İŞLEMLERİ

 1. Yurt dışından gelecek adayların, kabul mektubu ile ülkelerindeki (veya en yakın) T.C. Konsolosluklarından “Öğrenim Meşruhatlı Vize” alarak Türkiye’ye giriş yapmaları gerekir. Öğrenim vizesi ile ilgili işlemleri yürütmekten ve bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetlerden adayların kendileri sorumludur.
 2. Öğrenciler, üniversiteye kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra Türkiye’ye giriş yaptığı tarihten itibaren en geç bir ay içinde öğrenim amaçlı ikamet izni almakla, Konya dışından alınan ikamet izni olan öğrenciler ise dosyalarını Konya'ya taşımakla yükümlüdürler; bu işlemler ile ilgili oluşabilecek tüm maliyetleri karşılamaktan öğrencilerin kendileri sorumludur.
 3. Üniversitenin vize ve ikamet izinleri ile ilgili istediği belgelerde, yetkili kamu kurumlarının yabancı uyruklu öğrencilere ilişkin genelgeleri esas alınır. 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA KESİN KAYIT AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER

 • Diploma (Yurt dışı üniversitelerden mezun adayların diplomalarının resmi makamlarca- dış temsilcilikler-onaylı Türkçe çevirisi),
 • Yurt dışından alınmış diplomalar için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan alınmış denklik belgesi,
 • Transkript (not döküm belgesi) (Aslı),
 • Eğitim dili İngilizce olan programlar için TOEFL, YDS / e-YDS / YÖKDİL veya Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yabancı Diller Koordinatörlüğü tarafından yapılan İngilizce Yeterlik Sınavı sonuç belgesinin aslı,
 • Eğitim dili Türkçe olan programlar için TÖMER (Türkçe Kursu Diploma Sınavı veya Yükseköğretim Kurulu tarafından akreditasyonu olan sınav merkezlerinden alınan Türkçe Yeterlik sınav sonuç belgesinin aslı,
 • Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin aslı,
 • Pasaport ve Türkçe çevirisinin resmi makamlarca-dış temsilcilikler-onaylı örneği,
 • İkametgâh Tezkeresi,
 • Fotoğraf (4 Adet). 

KONAKLAMA BİLGİLERİ VE SOSYAL İMKANLAR
Üniversitemiz kampüsünde kız ve erkek öğrenciler için ayrı binalar olmak üzere konaklama imkanı sağlayan Öğrenci Konuk Evi mevcut olup sabah kahvaltısı ve öğlen yemekleri öğrencilerimize ücretsizdir. Ayrıca öğrencilerimize eğitimlerine Üniversitemiz kampüsünde fiziki olarak devam ettikleri akademik yıl sürelerinde 250TL burs verilmektedir.


BAŞVURU TAKVİMİ

Başvurular

24 Mayıs 2021 – 27 Ağustos 2021

İstenen Belgelerin Asıllarının Gönderilmesi için Son Tarih

 6 Eylül 2021

Sonuçların İlanı

13 Eylül 2021

Kayıt Tarihi (Asıl)

YÖK tarafından Belirlenecek

İngilizce Yeterlilik Sınavı

27 – 28 Eylül 2021

Eğitime Başlama

4 Ekim 2021

NOT: Aynı anda birden fazla lisans programına başvuru yapılamaz. Online başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgelerinin onaylı fotokopisi başvuru tarihleri içerisinde Üniversitemizde olacak şekilde eksiksiz olarak elden veya posta / kargo ile aşağıda belirtilen adrese ulaştırdıkları takdirde değerlendirmeye alınacaktır.


İLETİŞİM BİLGİLERİ
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Melikşah Mah. Beyşehir Cad. No: 9
42080 Meram / KONYA / TÜRKİYE

T: +90 (332) 223 5488
F: +90 (332) 223 5490 
www.gidatarim.edu.tr
international@gidatarim.edu.tr
Gulsum.Yartas@gidatarim.edu.tr