2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yan Dal Programı Duyurusu

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca 2020– 2021 Güz Yarıyılı Çift Anadal Programı başvurularında aranan şartlar ve takvim aşağıda belirtilmiştir.

A-    ŞARTLAR
1)    Öğrencinin anadal lisans programına kayıt yaptırdığı ilk yarıyılından itibaren en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılının başında başvurmuş olması gerekmektedir.*
* Üniversitemiz fakültelerinin (Psikoloji ve İç Mimarlık hariç) ortak programlarına öğrenci alındığı için öğrenciler diploma programına geçiş yapıp orada 1 yarıyıl tamamladıktan sonra yan dal yapabileceğinden 5. Yarıyıl (Güz yarıyılı) için başvuru yapabileceklerdir.
2)    Bir öğrenci aynı anda birden fazla yandal programına tercih sıralaması yaparak başvurabilir.
3)    Yandal diploma programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili derslerden DD veya üzeri ve kredisiz derslerden S notu almış olması ve genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.75 olması gerekir.
4)     Başvurular, ilan edilen başvuru takviminde belirtilen son başvuru tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na yapılır.

B-    BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
-Başvuru Formu. Yan Dal Programı Başvuru Formu için tıklayınız.
-ÖSYM Sonuç Belgesi
-Transkript (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından dosyanıza eklenecektir.)

C-    BAŞVURULAR
-Yan Dal programına başvuru yapacak adaylar, başvuru formu ile birlikte belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularını yapacaktır. Belirtilen başvuru tarihinden sonra hiçbir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir.
-Posta ile başvurularda gecikme olması durumunda sorumluluk öğrenciye aittir.
-Başvurular e-posta yoluyla da kabul edilecektir.

Başvuru Yapılacak e-posta adresi
Tüm öğrenciler: ogrenciisleri@gidatarim.edu.tr

D-    YAN DAL PROGRAMI BAŞVURU TARİHLERİ

Yan Dal Başvuru Başlangıç Tarihi

7 Eylül 2020 Pazartesi

Yan Dal Başvuru Son Günü

11 Eylül 2020 Cuma

Yan Dal Sonuç İlan

18 Eylül 2020 Cuma

Yan Dal Kayıtları

21 Eylül 2020 Pazartesi / 22 Eylül 2020 Salı


E-    YAN DAL PROGRAMI KONTENJANLARI

Fakülte

Yan Dal Yapılacak Program Adı

Yarıyılı

Yan Dal Kontenjanı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği

Güz Yarıyılı

 

2

Biyomühendislik

Güz Yarıyılı

 

2

Gıda Mühendisliği

Güz Yarıyılı

 

2

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Güz Yarıyılı

 

2

Endüstri Mühendisliği

Güz Yarıyılı

 

2

Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi

Ekonomi

Güz Yarıyılı

 

2

Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik

Güz Yarıyılı

 

2

Psikoloji

Güz Yarıyılı

2

Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültesi

Bitkisel Üretim ve Teknolojileri

Güz Yarıyılı

 

2

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Güz Yarıyılı

 

2


F-    DEĞERLENDİRME
Fakültelerce kurulan komisyonlarca değerlendirilir. Yönetim kurullarınca karara bağlanır.

G-    İLGİLİ BAĞLANTILAR
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi için tıklayınız.


Not: Öğrenciler kabul edildiği yan dal programlarından başvuru sırasında belirttiği tercih sırasına göre sadece birine kayıt yaptırabilir.


 
1649 Yan Dal Başvuru Formu Eki indir